Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Dostawę 18000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 26 października 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, 8 października 2020 r.

Sprawa: SZP/DWC/15/2020

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 138 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

 

 

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

  „Dostawę 18000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w przewidywanej ilości ok. 18000 metrów przestrzennych-  do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 2 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2020 r. o godz. 12.00

                                                

Wadium – 10.000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

 

Pobierz:

ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Zał 1 do SIWZ - OFERTA

Zał 2 do SIWZ-wzór umowy

Zal.-1-do-umowy-informacja-rodo

Zal.-2-do-umowy-procedura-odbioru-biomasy

Zal.-3-do-umowy-protokol-odbioru-biomasy

Zal.-4-do-umowy-odbpl-i

Zal.-4a-zal-nr-1-do-odbpl-i

Zal.-5-do-umowy-odbpl-ii

Zal.-5a-zal-nr-1-do-odbpl-ii

Zal.-6-do-umowy-oswiadczenie-wytworcy-biomasy-pochodzenia-lesnego

Zal.-7-do-umowy-informacje-dodatkowe

 

 

Informacja UE
Informacja UE