Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej wody od dnia 18-05-2022 r. od godz: 7:00 do dnia 20-05-2022 r. do godz. 15:00 oś. Westerplatte

Informacja o rozliczeniach i fakturach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf

oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, informujemy, że na każde żądanie odbiorcy końcowego Spółka udzieli informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych faktur.

W tym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Specjalista do spraw obsługi Klienta

Telefon: 18 443 53 83 wew. 108

E-mail: bok@mpecns.pl

Informacja UE
Informacja UE