Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Klienci

Skargi i wnioski
Skargi i wnioski
23.03.2021

Członkowie Zarządu lub osoby przez nich wyznaczone przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu i godzinach ogłoszonych dla interesantów na stronie internetowej Spółki. : Informujemy iż dyżury są zawieszone na okres trwania pandemii.

Informacja o taryfach
Informacja o taryfach
17.12.2019

Taryfa ciepła Uprzejmie informujemy, że dnia 12 listopada 2020 roku Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie Nr OKR.4210.16.2020.UJN została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 311.               Taryfa obowiązywać będzie od dnia 22 grudnia 2020...

Awarie i remonty
Awarie i remonty
27.05.2020

 

Pliki do pobrania
Pliki do pobrania
10.11.2020

Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur droga elektroniczną Oświadczenie o rezygnacji przesyłania faktur droga elektroniczną Oświadczenie o zmianie adresu e-mail do faktur przesyłanych drogą elektroniczną Wniosek o rozpoczęcie/zakończenie sezonu grzewczego Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła

Rozliczanie ciepła
Rozliczanie ciepła
27.04.2021

Za przesłane ciepło MPEC rozlicza się ze Spółdzielniami, Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz innymi podmiotami z którymi zawarta jest umowa, na podstawie faktur wystawianych za zużycie ciepła na danym obiekcie podłączonym do węzła cieplnego, gdzie następuje podgrzanie wody. Zatem  faktura jest wystawiana wg wskazań licznika...

Informacja o rozliczeniach i fakturach
Informacja o rozliczeniach i fakturach
20.05.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, informujemy, że na każde żądanie odbiorcy końcowego Spółka udzieli informacji w zakresie...

« 1 »
Informacja UE
Informacja UE