Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

MPEC otrzymał kolejną dotację na modernizację sieci ciepłowniczej

 Wniosek złożony w czerwcu 2019 r. o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został umieszczony na wysokim 4. miejscu na liście rankingowej do dofinansowania. Projekt "Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz - etap 2"

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Konkurs: V - Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19

W ramach Projektu zlikwidowane będą 3 wymiennikownie grupowe (I Brygady 14, I Brygady 20, Korzeniowskiego 10) wraz z sieciami niskoparametrowymi centralnego ogrzewania, sieciami ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

 

Wartość projektu to:
- całkowity koszt inwestycji: 3,8 mln zł

- wydatki kwalifikowalne: 3,0 mln zł
- dofinansowanie: 85% ‼️

 

Co zyskają Nowosądeczanie dzięki projektowi ?
 wymianę 1️2️0️0️ metrów rur ciepłowniczych mających 40 lat i grożących awariami
✅ montaż 2️3️ nowoczesnych węzłów dwufunkcyjnych
✅ likwidację 3️ wymiennikowni grupowych: I Brygady 14, I Brygady 20, Korzeniowskiego 10
✅ pełną automatykę pogodową która pozwoli zmniejszyć zużycie ciepła przez odbiorców i zapewni oszczędności

 

Informacja UE
Informacja UE