Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : „Dostawę 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, 04  listopada 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


 Nowy Sącz, 27 października 2020 r.

 Sprawa: SZP/DWC/16/2020


dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 138 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC
Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

 

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 

  „Dostawę 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu”

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w przewidywanej ilości ok. 3000 metrów przestrzennych -  do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 3 listopada 2020 r. o godz. 12.00
Pliki do pobrania:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr. 2 do SIWZ- wzór umowy
 4. Załącznik nr 1 do umowy - Informacja Rodo
 5. Załącznik nr 2 do umowy - Procedura odbioru biomasy
 6. Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru biomasy
 7. Załącznik nr 4 do umowy - oświadczenie dostawcy biomasy pochodzenia leśnego I
 8. Załącznik nr 4a do oświadczenia dostawcy biomasy pochodzenia leśnego I
 9. Załącznik nr 5 do umowy - oświadczenie dostawcy biomasy pochodzenia leśnego II
 10. Załącznik nr 5a do oświadczenia dostawcy biomasy pochodzenia leśnego II
 11. Załącznik nr 6 do umowy- oświadczenie wytwórcy biomasy pochodzenia leśnego
 12. Załącznik nr 7 do umowy- Informacje dodatkowe

 

 

Informacja UE
Informacja UE