Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Podpisanie umowy ze Szpitalem

W dniu 12.08.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu a Szpitalem Specjalistycznym im. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Dzięki zawartej umowie już w przyszłym roku nowosądecki Szpital będzie ogrzewany przez MPEC Nowy Sącz.

W tym celu zostanie wybudowane 1400 metrów nowoczesnej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Kilińskiego.

Ze względu na obostrzenia spowodowane COVID umowa została podpisana w obydwu instytucji.

Informacja UE
Informacja UE