Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej wody

POWIADOMIENIE

o przerwie w dostawie ciepłej wody

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi związanymi z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu”
w  dniu  25 maja 2020 r.  w  godzinach 11:00 – 12:00  nastąpi  przerwa w dostawie ciepłej wody.

Wyłączenia ciepłej wody dotyczą budynków przy adresach: 
Sucharskiego 1, 3, 5,11
Bat. Chłopskich 20                                                                                                                                                                                     
Partyzantów  1, 3, 4, 5, 6                                                                                                                                                                     
Hubala 1, 2, 3, 4, 6,                                                                                                                                                 
Barska 8, 10, 12

Za utrudnienia z tego tytułu UPRZEJMIE PRZEPRASZAMY.

Informacja UE