Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (WPc)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu informuje, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (wpc) dla poszczególnych sieci ciepłowniczych za 2022 rok wynosi:
 • sieć Millenium: 0,95
 • sieć Sikorskiego: 1,56
 • sieć Wólki: 1,38
 • sieć Stary Sącz: 1,35
 • sieć Matejki: 1,35
 • sieć Bóżnicza: 1,52
Wskaźniki wyliczono na podstawie załącznika nr 4 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu informuje, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (wpc) dla poszczególnych sieci ciepłowniczych za 2021 rok wynosi:

 • sieć Millenium: 0,97
 • sieć Sikorskiego: 1,44
 • sieć Wólki: 1,39
 • sieć Stary Sącz: 1,35
 • sieć Matejki: 1,37
 • sieć Bóżnicza: 1,47


Wskaźniki wyliczono na podstawie załącznika nr 4 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Informacja UE
Informacja UE