Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

Zarząd Spółki

Paweł Kupczak

Prezes Zarządu

Telefon: 18 443 53 83 wew. 0
E-mail: p.kupczak@mpecns.pl

Andrzej Brzeziński

Wiceprezes Zarządu

Telefon: 18 443 53 83 wew. 0
E-mail: a.brzezinski@mpecns.pl

Informacja UE
Informacja UE