Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawę 8 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, dnia 25 marca 2024 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 12 marca 2024 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.1.2024

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Dostawę 8 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 8 000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2023 r. o godz. 12.00

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Pobierz ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki

 

Informacja UE
Informacja UE