Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”

Nowy Sącz, 30 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Nowy Sącz, 20 lipca 2020 r.

 

Sprawa: SZP/DWC/10/2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 138 a) ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.  

 

 

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu 

Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

„Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu
 E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 1200.

                                                     

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) w okresie od 01 października 2020 r. do 30 września 2021 r. do obiektów kotłowni Zamawiającego.

Zamawiający nie żąda wadium.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki:

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załacznik nr 2 do SIWZ i umowy

Ofereta zał. nr 3 do SIWZ

Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ

Wykaz wykon. zamówień - zał. nr 5 do SIWZ

Informacja RODO


Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

Odpowiedzi na zapytania - 23-07-2020

Zał. nr 2 do SIWZ i umowy-po modyfikacji

F-01 za IV kwartał 2019 r.

Informacja UE
Informacja UE