Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

MPEC Nowy Sącz staje się elektrociepłownią. Otwarcie dwóch kluczowych inwestycji!

- Przez ostatnie pięć lat kilkadziesiąt milionów złotych zostało zainwestowanych w nowosądecki MPEC – powiedział Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel witając zaproszonych gości podczas uroczystego otwarcia najważniejszej inwestycji ostatnich lat - wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 6 MW wraz z kotłem gazowym o mocy 5 MW przy ulicy Lwowskiej. Niespełna godzinę później na terenie Kotłowni Millenium odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji Kocioł biomasowy o mocy 3 MW. Obie inwestycje pozwalają na osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego poprzez produkcję co najmniej 50% ciepła z OZE i stawiają MPEC Nowy Sącz w czołówce przedsiębiorstw w Polsce, które rozwijają ekologiczne rozwiązania.

Mamy kogenerację gazową!

- Trzeba o tym powiedzieć, że wreszcie mamy efektywność, która oznacza poziom udziału węgla w produkcji ciepła poniżej 50% i że staliśmy się elektrociepłownią. Produkujemy energię, która w takiej ilości zaspokoiłaby dwie trzecie gospodarstw domowych na terenie miasta Nowego Sącza – mówił Prezydent Ludomir Handzel podczas uroczystego otwarcia wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

- Zarząd i cały zespół MPEC Nowy Sącz ciężko pracował przez ostatnie pięć lat dla mieszkańców Nowego Sącza. To dziesiątki milionów włożonych w tą firmę. Ale wszyscy na tej sali mają w tym swój udział – dodał prezydent Ludomir Handzel i podkreślił, że działania dotyczące rozwoju ekologicznego ciepła będą kontynuowane. - Będziemy konsekwentnie rozwijać Nowy Sącz, ciepło systemowe, bo to jest oczywiście ekonomia, ale także ekologia, tak bardzo nam tutaj potrzebna – wyjaśnił Prezydent Nowego Sącza.O szczegółach inwestycji mówił Prezes MPEC Nowy Sącz Paweł Kupczak, który skierował także słowa podziękowania do osób i instytucji wspierających realizację obu projektów
- Gdyby nie szereg osób, które przy tych wszystkich inwestycjach pomagały, nie udałoby się tego wszystkiego zrealizować. Przede wszystkim dziękuję Panu Prezydentowi za zaufanie i powierzenie jakże odpowiedzialnej funkcji w 2019 roku. Pamiętam jak spotkaliśmy się w marcu czy kwietniu 2019 roku. Zrobiliśmy plan, zyskał on akceptację. Najważniejszy element tego planu wdrażamy do funkcjonowania, więc mogę śmiało panie prezydencie powiedzieć: melduję wykonanie zadania – podsumował prezes Paweł Kupczak.

- Te inwestycje nie byłyby możliwe gdyby nie ogromne wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieliśmy zawsze swojego ambasadora i osobę, która nam bardzo dobrze życzyła. Panie Prezesie, Panie Arturze Michalski, bardzo serdecznie dziękuję. Mieliśmy tutaj duże wsparcie i cieszę się, że te wszystkie środki mogły do Nowego Sącza popłynąć – kontynuował Paweł Kupczak. - Duże słowa uznania i podziękowania dla pani poseł Anny Paluch, która wiele dobrego słowa o MPEC-u Nowy Sącz zawsze w Warszawie przekazywała. Są też dwie osoby, które na przestrzeni tych kilku lat inwestycji zaczynały w Narodowym Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, a później awansowały i na dalszym etapie też dobrze nam życzyły. Dlatego słowa podziękowania kieruję do Grzegorza Tobolczyka, pana dyrektora, który koordynował pierwsze projekty realizowane przez MPEC Nowy Sącz. Później w ramach prac w ministerstwie mieliśmy wielokrotnie okazję wymieniać się poglądami. Również dziękuję nieobecnej dzisiaj pani dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Urszuli Zając, która bardzo wiele nam pomogła. Słowa podziękowania składam też na ręce Wojciecha Ignacoka, prezesa Geotermii Podhalańskiej, z którym przez trzy lata współpracowałem przy realizacji dużych projektów geotermalnych. Pan prezes przekazał mi wiele cennych wskazówek. 

Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia inwestycji wysokosprawnej kogeneracji gazowej dokonali: Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, Paweł Kupczak, Prezes MPEC Nowy Sącz, posłanka Urszula Nowogórska, Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Monika Żółkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Edward Michalik z Polskiej Spółki Gazownictwa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki, Piotr Andrusiewicz, prezes firmy Enervigo, Leszek Nicgorski, dyrektor Bergerat Monnoyeur, Miłosz Treit z Rady Nadzorczej MPEC Nowy Sącz, Piotr Jeliński, wiceprezes MPEC Nowy Sącz i Piotr Lenar, koordynator projektu.Ciepło i energia elektryczna

Zrealizowana przy ulicy Lwowskiej inwestycja pozwala nie tylko na produkcję ciepła, ale także energii elektrycznej. Kluczowa w tego typu instalacji jest możliwość wykorzystania różnych źródeł energii, co sprawia, że jest to produkcja niezależna od warunków pogodowych, prowadzona przez 24 godziny na dobą, która jednocześnie wspiera gospodarkę w obiegu zamkniętym i jest ekologiczna.

Słowa uznania dla władz miasta i spółki MPEC za zrealizowane inwestycje skierowała posłanka Urszula Nowogórska.
- Bardzo serdecznie Państwu gratuluję, determinacji, wytrwałości i dążenia do tego, aby jak największa ilość energii tej ciepłowniczej i elektrycznej była uzyskiwana w procesie ekologicznym. To jest wspaniała rzecz, że w jednym procesie technologicznym, który nazywa się kogeneracją, uzyskuje się energię cieplną i energię elektryczną. Więc to jest ogromny postęp również technologiczny tutaj na terenie Nowego Sącza, który przyczyni się nie tylko zmniejszenia tego, co idzie w powietrze, czyli dwutlenku węgla, ale poprawi jakość, dostępność i ilość produkowanej energii – mówiła poseł Nowogórska.

Na ważny aspekt dobrej współpracy spółki MPEC z władzami miasta zwrócił uwagę Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
- Panie prezesie, serdeczne gratulacje dla pana i całego zespołu, bo doskonale wiemy ile wytrwałości, nerwów i determinacji kosztuje, aby takie procesy inwestycyjne przeprowadzać. Ale gratulacje także dla pana prezydenta i gospodarza miasta, bo bez takiej współpracy pomiędzy władzą lokalną, która jest odpowiedzialna za dostarczenie w ciepło, a komunalnymi spółkami, nie da się takich inwestycji realizować. Dzięki temu państwa zakład jest w awangardzie w tym momencie. Przypomnę, że w Polsce obecnie efektywnych energetycznie systemów jest bardzo niewiele, a jeśli chodzi o systemy komunalne, które dotyczą średnich miast takich jak Nowy Sącz, to są to właściwie perełki – wyjaśnił dyrektor Grzegorz Tobolczyk.

Do wielu inwestycji ciepłowniczych realizowanych w Nowym Sączu na przestrzeni ostatnich kilku lat odniósł się Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski.
- Ja już nie wiem który raz jestem w Nowym Sączu, ale naprawdę bardzo miło zawsze tutaj spędza się czas, bo te inwestycje, które powstają za kadencji pana prezydenta, przy pomocy naszych środków, są naprawdę imponujące i zawsze można się z nich szczerze cieszyć, bo widać, że są nowoczesne i wchodzą w najbardziej światowe rozwiązania. I taki przykład mamy tutaj, gdzie przechodzimy do systemów o największej efektywności, najmniejszej emisji – mówił prezes Artur Michalski dodając, że inwestycja kogeneracji to wielki sukces dla miasta Nowego Sącza.

Zaproszeni goście mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić teren kogeneracji gazowej i lepiej poznać sposób działania układu, który będzie miał znaczący wpływ na rozwój Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu w najbliższych latach, wyznaczając ważne kierunki wdrażania ekologicznych technologii.

Budowa wysokosprawnej kogeneracji gazowej została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 30 554 420 zł brutto, a przyznane dofinansowanie to 43% wydatków kwalifikowanych. Warto podkreślić, że dotacja dla MPEC Nowy Sącz wyniosła 9 418 000 zł. Ponadto, MPEC pozyskał premię kogeneracyjną, dzięki której na przestrzeni 15 lat otrzyma 19 100 000 zł bezzwrotnego wsparcia.

Głównym celem inwestycji była budowa układu składającego się z 3 silników kogeneracyjnych, zasilanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 MWt. Takie parametry zapewniają dodatkową zdolność produkcyjną dla Kotłowni Millenium oraz możliwość produkcji energii elektrycznej.

Wysokosprawna kogeneracja gazowa to wiele korzyści dla mieszkańców i samego MPEC-u. Do najważniejszych należą: poprawa jakości powietrza, dywersyfikacja paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła, oszczędności z tytułu płatności za emisję CO2, a także zwiększenie mocy źródeł ciepła MPEC Nowy Sącz.

Drugi kocioł na biomasę gotowy do pracy

Drugim ważnym wydarzeniem tego dnia było uroczyste otwarcie inwestycji związanej z budową Kotła biomasowego o mocy do 3 MW w Kotłowni Millenium. Jest to druga tego typu instalacja w MPEC Nowy Sącz, która pozwala na wykorzystanie bardziej ekologicznego źródła energii, jakim jest biomasa oraz obniżenie udziału węgla w produkcji energii cieplnej. To również dodatkowa zdolność produkcyjna dla Kotłowni Millenium oraz dywersyfikacja wykorzystywanych źródeł ciepła.

Uroczystego otwarcia inwestycji dokonali: Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, Paweł Kupczak, Prezes MPEC Nowy Sącz, posłanka Urszula Nowogórska, Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Monika Żółkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki, Miłosz Treit Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC Nowy Sącz, Piotr Jeliński, wiceprezes MPEC Nowy Sącz i Karolina Kita, koordynator projektu.Inwestycja została zrealizowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu ze środków Mechanizmy Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Całkowita wartość projektu budowy kotła na biomasę o mocy do 3 MW wyniosła 9 692 400,00 zł. Dofinansowana kwota to 2 828 217,82 zł, co stanowi 35,89% całej inwestycji.

Zakończenie budowy i otwarcie kotła biomasowego oznacza dalszą kontynuację działań na rzecz poprawy jakości powietrza i obniżenia emisji CO2, w tym także zapewnienia ekologicznego ciepła systemowego dla większej liczby mieszkańców Nowego Sącza.

W uroczystym otwarciu dwóch kluczowych inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu wzięli również udział: zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza Artur Bochenek i Magdalena Majka, sekretarz miasta Renata Seruga-Tokarz, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Sebastian Bodzenta, Dyrektor Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Paweł Mzyk, przedstawiciele przedsiębiorstw energetyki cieplnej z Zakopanego, Nowego Targu i Jasła, radni miasta Nowego Sącza, przedstawiciele sądeckich spółek komunalnych i instytucji miejskich, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele firm realizujących inwestycje, a także wiceprezes MPEC Nowy Sącz Piotr Jeliński, członkowie rady nadzorczej spółki, kierownicy, koordynatorzy projektów i inspektorzy nadzoru.

Informacja UE
Informacja UE