Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

O budowie i rozwoju kogeneracji na przykładzie MPEC Nowy Sącz

Rozwój kogeneracji jako nowoczesnego rozwiązania dla ciepłownictwa był tematem jednego z paneli dyskusyjnych podczas XI Konferencji „Nowe Kierunki Kogeneracji”. Uczestnikiem dyskusji był prezes MPEC Nowy Sącz Paweł Kupczak, który w ramach kolejnego bloku tematycznego przygotował prezentację pn. „Kogeneracja w planowaniu optymalnego miksu energetycznego”. 

Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli: Sylweriusz Brzuska, Ekspert ds. Oceny Zgodności z Departamentu Certyfikacji i Oceny Urzędu Dozoru Technicznego, Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK - Krośnieński Holding Komunalny, Marzena Komar, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach, Paweł Kupczak, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, Wojciech Noga, Prezes Zarządu Veolia Południe, Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Paweł Zawada, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle.

Do kwestii budowy i rozwoju układów kogeneracyjnych podczas dyskusji odniósł się prezes MPEC Nowy Sącz Paweł Kupczak, na przykładzie oddanej do użytku pod koniec 2023 roku wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MW z kotłem gazowym o mocy 5 MW. 

- Na układ kogeneracyjny, także od strony ekonomicznej, powinniśmy patrzeć nie jako układ sam w sobie, ale jako na zespół działań inwestycyjnych podejmowanych w ramach całego przedsiębiorstwa. To później pozwoli nam dojść do pewnego efektu, który chcemy osiągnąć. W roku 2019 produkcja ciepła w naszej największej Kotłowni Millenium opierała się w 100% na węglu. W drugim półroczu 2023 roku już mogliśmy się pochwalić efektywnym systemem ciepłowniczym, co nas bardzo cieszy i oznacza, że udział produkcji ciepła z OZE i kogeneracji wynosił 56% - mówił do uczestników konferencji prezes Paweł Kupczak, który odniósł się także do ETS, czyli kwestii opłat za emisję CO2.

- Drugi element, dla nas bardzo istotny, przy mocy zamówionej w Kotłownii Milenium, dzięki rozsądnym decyzjom wychodzimy z ETS-u, czyli duży oddech dla naszego przedsiębiorstwa, dzięki czemu przestajemy ponosić opłaty związane z zakupem uprawnień do emisji. Pieniądze, które dzięki temu zyskamy, przeznaczymy na kolejne inwestycje. Dlatego patrzenie przez pryzmat całości na inwestycje, które realizujemy i wyznaczenie sobie pewnego punktu, do którego chcemy dojść powoduje, że analizy i wszystkie kalkulacje będą wyglądały optymistycznie - dodaje prezes MPEC Nowy Sącz. 

W kolejnym bloku tematycznym prezes Paweł Kupczak przygotował prezentację pn. „Kogeneracja w planowaniu optymalnego miksu energetycznego”. Podczas wystąpienia prezes zwrócił uwagę między innymi na premię kogeneracyjną w wysokości 19 mln zł, którą MPEC Nowy Sącz uzyskał w ramach realizacji inwestycji wysokosprawnej kogeneracji z kotłem gazowym o mocy 5 MW. Paweł Kupczak przedstawił również najważniejsze aspekty związane z transformacją energetyczną, którą przeprowadziła nowosądecka spółka od 2019 roku do chwili obecnej. 

Informacja UE
Informacja UE