Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

II. Ogłoszenia przetargów bieżące:

„Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap II”
„Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap II”
11.01.2021

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0027/18-00
Tytuł projekt: „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego."

„Dostawę pompy Grundfos”
„Dostawę pompy Grundfos”
11.12.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) pompy Grundfos NB80-200/211
AS-F2-BAQE 45kW do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56.

„Wykonanie map do celów projektowych oraz obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych  wykonywanych przez Zamawiającego w 2021 r .”
„Wykonanie map do celów projektowych oraz obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2021 r .”
10.12.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16 grudnia 2020 r.
o godz. 12.30.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

„Dostawę 220 worków filtracyjnych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawę 220 worków filtracyjnych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
09.12.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 13.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 grudnia 2020 r.
o godz. 13.30.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

„Usługę szkolenia online pracowników laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”
„Usługę szkolenia online pracowników laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”
03.12.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

Dostawę 16000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra PKN „Orlen”  lub eurodiesel „Lotos” do siedziby Zamawiającego  w Nowym Sączu.
Dostawę 16000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra PKN „Orlen” lub eurodiesel „Lotos” do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu.
02.12.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tj. sprzedaż wraz z transportem przez Wykonawcę bezpośrednio do siedziby Zamawiającego  przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu oleju napędowego ekodiesel ultra prod. PKN „Orlen” lub eurodiesel prod. „Lotos” w ilości 16000 litrów, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - wg potrzeb Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (system EOD) w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”
Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (system EOD) w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”
27.11.2020

Nowy Sącz 2 grudnia 2020 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nowy Sącz, dnia 27 listopada 2020 r.   Sprawa: SZP/DIL/1/2020 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p.   Ogłoszenie o...

„Dostawę 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
09.11.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,  w przewidywanej ilości ok. 12000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :   „Dostawę 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : „Dostawę 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
27.10.2020

Nowy Sącz, 04  listopada 2020 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania    Nowy Sącz, 27 października 2020 r.  Sprawa: SZP/DWC/16/2020 dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 138 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Dostawę rozdzielni głównej kotłowni M I w Nowym Sączu”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Dostawę rozdzielni głównej kotłowni M I w Nowym Sączu”
26.10.2020

  Nowy Sącz, 29 października 2020 r.   Ogłoszenie o wyniku postępowania    Nowy Sącz, 26 października 2020 r. Sprawa: SZP/DEA/13/2020       Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p....

  Dostawę 18000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu
Dostawę 18000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu
08.10.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w przewidywanej ilości ok. 18000 metrów przestrzennych- do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 2 listopada 2020 r.
do 31 stycznia 2021 r.

 

Usługa wzorcowania wag w siedzibie Zamawiającego w Nowym Sączu
Usługa wzorcowania wag w siedzibie Zamawiającego w Nowym Sączu
29.09.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 7 października 2020 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 października 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

« 1
. . .
14 15 16
. . .
18
»
Informacja UE
Informacja UE