Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

II. Ogłoszenia przetargów bieżące:

 Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap I
 Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap I
03.09.2020

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek D etap I” tj. przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN350 na sieć preizolowaną 2xDN400/560 zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu na działkach nr 2/2, 2/8 w obrębie 68 (odcinek punkt P3 – komora KII).

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:
07.08.2020

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:

 1. „Likwidacja węzła grupowego I Brygady 14”,
 2. „Likwidacja węzła grupowego I Brygady 20”,
 3. „Likwidacja węzła grupowego Korzeniowskiego 10”, w Nowym Sączu.
„Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
„Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
20.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż
i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) w okresie od 01 października
2020 r. do 30 września 2021 r. do obiektów kotłowni Zamawiającego.

„Dostawę 1500 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza”
„Dostawę 1500 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza”
16.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 1500 ton piasku – mieszanki kruszywa łamanej drobnej – loco teren miasta Nowego Sącza (tj. magazyn Zamawiającego przy
ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu lub teren budowy) w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

"Dostawę 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych”
"Dostawę 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych”
08.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, spełniającego wymagania określone Polską Normą PN-C-96024,
z transportem do kotłowni Zamawiającego:

w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 64  – 5 tysięcy litrów oleju, oraz

w Starym Sączu na os. Słonecznym 10 – 5 tysięcy litrów oleju.

 „Dostawa 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawa 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
07.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 3000 metrów przestrzennych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy
Wiśniowieckiego 56, w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”
„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”
03.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wentylatora wyciągowego spalin kotła K5 kotłowni M II  - Typ 63/2,3 wykonanie S235JR do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu,
ul. Wiśniowieckiego 56.

Dostawę wentylatora wyciągowego spalin
Dostawę wentylatora wyciągowego spalin
22.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wentylatora wyciągowego spalin kotła K5 kotłowni M II - Typ 63/2,3 wykonanie S235JR do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56.

Wykonanie posadzki betonowej
Wykonanie posadzki betonowej
18.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzki betonowej wewnątrz wiaty na sprzęt ciężki na „gładko” w ilości szacunkowej 310 m 2 na terenie kotłowni Milenium w Nowym Sączu.

Dostawa betonu C25
Dostawa betonu C25
18.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. sprzedaż i dostarczenie betonu (mieszanki betonowej) C25 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 28 kg/m3 –szacowana ilość 77 m3;
 2. wynajem (dostarczenie) pompy do betonu w celu transportu betonu na odległość 15 mb
  w poziomie.
„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”
„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”
05.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wentylatora wyciągowego spalin kotła K5 kotłowni M II  - Typ 63/2,3 wykonanie S235JR do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56.

„Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla „Zespołu Kotłowni Milenium” w Nowym Sączu”
„Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla „Zespołu Kotłowni Milenium” w Nowym Sączu”
03.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego wraz z wymaganymi przepisami załącznikami w celu uzyskania stosownej decyzji w formie tekstu jednolitego dla „Zespołu Kotłowni Milenium”, oraz udział w prowadzeniu postępowania w celu uzyskania pozwolenia aż do jego wydania.

« 1
. . .
15 16 17
. . .
18
»
Informacja UE
Informacja UE