Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

II. Ogłoszenia przetargów bieżące:

,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr. 87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87
,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr. 87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87
01.03.2024

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2024 r. o godz. 12.00

„Obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych  wykonywanych przez Zamawiającego w 2024 r.”
„Obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2024 r.”
26.02.2024

Termin składania ofert upływa w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 12.00. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 5 marca 2024 r. o godz. 12.30. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

„Montaż sześciu lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej”  w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
„Montaż sześciu lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
22.02.2024

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bazy konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 „Dostawę 500 ton klińca oraz/lub 300 ton pospółki – loco teren miasta Nowego Sącza.”
„Dostawę 500 ton klińca oraz/lub 300 ton pospółki – loco teren miasta Nowego Sącza.”
12.02.2024

Termin składania ofert upływa w dniu 20 luty 2024 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 12:30.

„Obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych  wykonywanych przez Zamawiającego w 2024 r.”
„Obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2024 r.”
08.02.2024

Termin składania ofert upływa w dniu 16 luty 2024 r. o godz. 12.00. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16 luty 2024 r. o godz. 12.30. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

„Dostawę 1700 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza.”
„Dostawę 1700 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza.”
26.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) 1700 ton piasku – mieszanki kruszywa łamanej drobnej, frakcja 0 do 4 mm, bez domieszek ziemi, mułu, gliny – loco teren miasta Nowego Sącza (tj. magazyn Zamawiającego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu lub teren budowy).

„Dostawę rur teletechnicznych RHDPE i/lub studni teletechnicznych”
„Dostawę rur teletechnicznych RHDPE i/lub studni teletechnicznych”
18.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) rur teletechnicznych RHDPE i/lub studni teletechnicznych wg „Zestawienia materiałów

„Dostawę 11 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 11 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
16.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 11 000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Dostawę 36000 litrów oleju opałowego Ekoterm PKN ORLEN  lub LOTOS RED do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu
Dostawę 36000 litrów oleju opałowego Ekoterm PKN ORLEN lub LOTOS RED do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu
11.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tj. sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego  przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, oleju opałowego Ekoterm PKN ORLEN lub LOTOS RED do siedziby Zamawiającegow Nowym Sączu, w ilości około 36000 litrów, w okresie od dnia podpisania umowy  do 31.03.2024r. - wg potrzeb Zamawiającego.

„Dostawę 12 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 12 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
04.01.2024

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 12 000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 22 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Dostawa 23000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN  lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego  w Nowym Sączu
Dostawa 23000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu
08.12.2023

Nowy Sącz, dnia 28 grudnia 2023 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania   Nowy Sącz, dnia 8 grudnia 2023 r. Sprawa: ZP.60.BSP.12.2023 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. ...

„Dostawę nowej ładowarki kołowej dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
„Dostawę nowej ładowarki kołowej dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
07.12.2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego, fabrycznie nowej (tzn. wyprodukowanej w 2022r.).), nieużywanej, kompletnej, nieuszkodzonej ładowarki [zwanej dalej „Ładowarką”] oraz serwisowanie Ładowarki przez okres 24 m-cy lub przez okres 1.000 mth jej pracy 

« 1 2 3
. . .
18
»
Informacja UE
Informacja UE