Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Program bezzwrotnych dofinansowań 2023 rok

Program bezzwrotnych dofinansowań 2023 rok

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w roku 2023 realizuje Program bezzwrotnych dofinansowań. Realizacja wyżej wymienionego programu jest możliwa dzięki zmianie ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej, która weszła w życie dnia 22 maja 2021 r, zgodnie z art. 15a ustawy. Realizacja tego programu będzie polegać na dofinansowaniu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na podstawie umów zawieranych z odbiorcami końcowymi, w ramach których nastąpi przyłączenie do sieci ciepłowniczej. W zakresie dofinansowania przewidziano wypłatę kwoty brutto obliczonej na podstawie osiągniętej redukcji energii wyrażonej w toe, pomnożonej przez 500 zł.

Przykładem jest przedsiębiorstwo, którego oszczędność energii została oszacowana na wysokość 3,661 toe, więc kwota dofinansowania wyniosła 1830,50 zł.

Odbiorcy zainteresowani udziałem w programie mogą zgłaszać się do organizatora programu, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, z zapytaniem o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, a następnie zostaną poddani weryfikacji pod kątem możliwości technicznych i prawnych, oraz pod kątem możliwych do uzyskania średniorocznych oszczędności energii.

Beneficjentem dofinansowania jest odbiorca końcowy, który zostanie przyłączony do sieci ciepłowniczej należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu oraz zlikwiduje istniejące źródło ciepła.

Dodatkowo Beneficjent otrzyma certyfikat udziału w programie.

 

Masz pytania? Zadzwoń

Dział Obrotu Energią, Analiz i Środowiska

tel. +48 18 443 53 83, wew. 117

 

Regulamin do pobrania

Informacja UE
Informacja UE