Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Rozwój na miarę najlepszych

Ostatnie lata stały się czasem nabierającej tempa transformacji energetycznej, a ekologia w wielu przedsiębiorstwach energetyki cieplnej w Polsce stała się jednym z ważniejszych obszarów realizowanych działań. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu jest przykładem wykorzystanych szans i potwierdzeniem, że rozwój może iść w parze z zielonymi technologiami, które służą jeszcze wyższym standardom świadczonych usług oraz ochronie środowiska, w tym poprawie jakości powietrza. 

 

 

Jeszcze przed 2019 rokiem rozwój zielonych technologii i efektywne obniżanie emisji CO2 i udziału węgla w produkcji ciepła wydawały się wyłącznie sferą marzeń i co najwyżej odległymi planami. Po pięciu latach od tego momentu MPEC Nowy Sącz jest w czołówce najlepszych tego typu podmiotów w Polsce, a realizowane inwestycje są przykładem nowoczesności i rozwiązań służących ochronie środowiska i ekologii. 

- Ostatnie pięć lat to ogromny skok rozwojowy i technologiczny, który pozwolił nam na wejście na zupełnie inny poziom funkcjonowania. Dzisiaj to inni spoglądają w naszą stronę i szukają inspiracji w projektach, które my z powodzeniem wdrażamy i rozwijamy – mówi Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz, który stanął na czele zarządu spółki w 2019 roku. - Nie byłoby jednak tych wszystkich sukcesów bez ciężkiej pracy, znakomitej współpracy i dużego wsparcia ze strony władz miasta, a przede wszystkim Prezydenta Ludomira Handzla. To również kwestia właściwego planowania kolejnych działań, które razem z zarządem konsekwentnie realizujemy krok po kroku – podkreśla prezes spółki, dostarczającej ciepło mieszkańcom Nowego Sącza, a od połowy 2023 roku produkującej również energię elektryczną.

 

Efekty, które robią różnicę 

Sięgając do 2019 roku, udział węgla w produkcji ciepła w Kotłowni Millenium wynosił 100%. Dzisiaj, dzięki właściwemu zarządzaniu, konsekwentnej proekologicznej polityce i wielu inwestycjom, spółka MPEC Nowy Sącz osiągnęła efektywność energetyczną. To bardzo ważna wiadomość, która oznacza, że udział węgla w produkcji energii cieplnej wynosi mniej niż 50%! 

- To duże osiągnięcie dla spółki, ale też konkretne korzyści dla mieszkańców Nowego Sącza. Systemowe ciepło jest teraz nie tylko bardziej dostępne, ale również bardziej ekologiczne. Dzięki temu nasza działalność ma wpływ na poprawę jakości powietrza w Nowym Sączu, a zwiększenie mocy źródeł ciepła oznacza też większe możliwości przyłączenia kolejnych budynków do sieci MPEC – wyjaśnia prezes Paweł Kupczak.

 

 

Warto podkreślić również skalę realizowanych inwestycji. Tylko w latach 2019-2023 łączna suma inwestycji w rozwój Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu to ponad 117 mln zł! W analogicznym okresie 2014-2018 inwestycje wynosiły zaledwie nieco ponad 22 mln zł. Różnica jest zatem ogromna, a szybszy rozwój w ostatnich pięciu latach to dla Nowosądeczan bardziej stabilne ceny i wyższa jakość usług świadczonych przez MPEC. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że od 2019 roku wzrosły nie tylko inwestycje, ale także wartość aktywów spółki. Jeszcze w 2018 roku zasoby majątkowe wynosiły 42,3 mln zł, podczas kiedy w 2022 osiągnęły poziom aż 112,7 mln zł! W 2018 roku długość sieci nie przekraczała 50 km, a obecnie jest to 60,2 km. To konkretne efekty działalności MPEC Nowy Sącz w ostatnich pięciu latach!

 

Inwestujemy w naszą przyszłość 

Nie ma rozwoju bez inwestycji! Dlatego jeszcze w 2019 roku spółka rozpoczęła budowę pierwszego kotła na biomasę o mocy 7 MW w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najważniejszym celem projektu było osiągnięcie dodatkowej zdolności produkcyjnej Kotłowni Millenium, dywersyfikacja źródeł ciepła i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w działalności MPEC Nowy Sącz. Projekt stał się wówczas pierwszym krokiem do osiągnięcia efektywności energetycznej i wskazał bardzo ważny dla spółki kierunek rozwoju na kolejne lata. 

W 2019 roku rozpoczął się również kolejny istotny projekt pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego – etap 1”. Dzięki dofinansowaniu wymieniono aż 7174 m sieci ciepłowniczej i wybudowano 88 sztuk kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych. Działanie wpłynęło na zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat na przesyle, zwiększyło bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców, zmniejszyło zużycie ilości paliwa, a także pozwoliło na automatyzację całego systemu ciepłowniczego. Kontynuacją tego działania było przeprowadzenie projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Sącz – etap 2”. W tym przypadku wymieniono 1249 m sieci ciepłowniczej, mającej 40 lat i grożącej awarii. Jednocześnie zlikwidowane zostały dwie wymiennikownie grupowe przy ulicy I Brygady i jedna przy Korzeniowskiego oraz wybudowano 23 nowe, dwufunkcyjne węzły ciepłownicze. Inwestycja została zrealizowany na obszarze osiedla Gorzków i Wojska Polskiego. Oba projekty zostały zakończone pod koniec października 2023 roku a ich łączna wartość wyniosła 27 723 130 zł brutto, natomiast dofinansowanie osiągnęło poziom 75% w 1. etapie oraz 85% w 2. etapie wydatków kwalifikowanych.

Ważnym działaniem wpisującym się w strategię rozwojową spółki była też realizacja projektu pn. „Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”. Efektem dofinansowania był zakup aparatury badawczej i wdrożenie normy PN-EN ISO 17025:2018, co przyczyniło się do większej dbałości o środowisko naturalne. 

 

 

Kluczowe inwestycje na miarę najlepszych  

Ważną datą w kalendarzu dla MPEC Nowy Sącz był dzień 30 listopada 2023 roku. To wtedy odbyło się uroczyste otwarcie dwóch kluczowych dla spółki i wyjątkowych w skali całego kraju inwestycji, będących zwieńczeniem pięciu lat ciężkiej pracy. Pierwsza z nich to wysokosprawna kogeneracja gazowa o mocy 6 MW wraz z kotłem gazowym o mocy 5 MW, a druga to budowa kotła na biomasę o mocy do 3 MW. 

W wydarzeniu wziął udział Prezydent Ludomir Handzel, który zapoczątkował ekologiczny kierunek rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i dzięki wsparciu działań prezesa Pawła Kupczaka, doprowadził do osiągnięcia przez spółkę efektywności energetycznej. Oznacza to, że udział OZE i kogeneracji w produkcji ciepła jest na poziomie przekraczającym 50%. Kocioł na biomasę to już druga tego typu instalacja w MPEC Nowy Sącz. Pozwala ona na wykorzystanie bardziej ekologicznego źródła energii jakim jest biomasa oraz na dalsze obniżanie udziału węgla w produkcji energii cieplnej. Całkowita wartość zadania wyniosła 9 692 400 zł brutto, a sama kwota dofinansowania to 2 828 218 zł. 

 

 

Jedną z najnowocześniejszych instalacji w Polsce jest wysokosprawna kogeneracja gazowa przy ulicy Lwowskiej w Nowy Sączu. Celem inwestycji była budowa trzech silników kogeneracyjnych, zasilanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy 6 MWe i 5 MWt. Dzięki temu układ już teraz zapewnia dodatkową zdolność produkcyjną Kotłowni Millenium, a co najważniejsze, pozwala nie tylko na produkcję energii cieplnej, ale też elektrycznej, która – dla porównania – mogłaby zaspokoić zapotrzebowanie dwóch trzecich odbiorców indywidualnych w Nowym Sączu. Bardzo ważny jest również aspekt ekologiczny, który pozwala wspierać poprawę jakości powietrza i obniżać emisję CO2. Wartość całego projektu to 30 554 420 zł brutto przy dofinansowaniu na poziomie 9 418 000 zł. Należy podkreślić, że przy okazji projektu spółka otrzymała premię kogeneracyjną, dzięki której na przestrzeni 15 lat otrzyma 19 100 000 zł bezzwrotnego wsparcia. 

Przed MPEC Nowy Sącz dalsze perspektywy rozwoju ekologicznych źródeł energii, a także kolejne projekty, które pozwolą osiągnąć jeszcze wyższą efektywność systemu ciepłowniczego. Utrzymanie wzorcowej współpracy z władzami miasta oraz wysokiego tempa inwestycji zapewni też pozostanie w gronie liderów branży ciepłowniczej w Polsce, wytyczających innowacyjne kierunki działalności na kolejne lata. 

Informacja UE
Informacja UE