Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzali kogenerację MPEC

Po raz pierwszy od uruchomienia w 2023 roku układu kogeneracyjnego przy ulicy Lwowskiej, na terenie tej ważnej dla miasta inwestycji odbyło się spotkanie edukacyjne, połączone ze zwiedzaniem dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. Była to okazja do poznania jednej z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Polsce, która produkuje energię cieplną i elektryczną. 

Spotkanie było podzielone na kilka etapów. Przede wszystkim uczniowie musieli zapoznać się z przepisami BHP i poznać zasady obowiązujące na terenie obiektów MPEC Nowy Sącz. W poszczególnych pomieszczeniach zostały omówione kluczowe kwestie, w tym technologia kotłowni gazowej, automatyka i synchronizacja układu kogeneracyjnego, a także wykorzystane technologie związane z procesem obiegu wody oraz wytwarzania i wysyłania ciepła. Jednym z tematów były także potencjalne awarie i zabezpieczenia oraz dalsze działania w przypadku ich wystąpienia. Poznali też zasadę działania kotła gazowego o mocy 5 MW. 

Wysokosprawna kogeneracja to inwestycja, która sprawiła, że MPEC Nowy Sącz stał się elektrociepłownią. Zatem produkuje już nie tylko ciepło, ale także energię elektryczną. Kluczowa w tego typu instalacji jest możliwość wykorzystania różnych źródeł energii, co sprawia, że jest to produkcja niezależna od warunków pogodowych, prowadzona przez 24 godziny na dobę, która jednocześnie wspiera gospodarkę w obiegu zamkniętym i jest ekologiczna.

Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Budowlanych to kontynuacja działań edukacyjnych realizowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Uczniowie nowosądeckiej szkoły doskonalą swoje praktyczne umiejętności pod okiem specjalistów z MPEC Nowy Sącz w ramach organizowanych praktyk. Współpraca edukacyjna w tym zakresie to także kształcenie kolejnych pokoleń dla nowosądeckiej spółki.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzali kogenerację MPEC Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzali kogenerację MPEC
Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzali kogenerację MPEC Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzali kogenerację MPEC
Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzali kogenerację MPEC Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzali kogenerację MPEC
Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzali kogenerację MPEC Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzali kogenerację MPEC
Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzali kogenerację MPEC Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych zwiedzali kogenerację MPEC
Informacja UE
Informacja UE