Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

93MW stałej mocy
źródeł ciepła

Informacja UE
Informacja UE