Projekty

Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego
Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego
17.12.2019

Dofinansowanie na realizację projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzyma z NFOŚiGW -program Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 

Budowa kotła biomasowego
Budowa kotła biomasowego
21.01.2020

Całkowita wartość Projektu przed zwiększeniem dofinansowania wynosiła: 13 293 840,00 PLN brutto, przyznano dofinansowanie na poziomie 38% wydatków kwalifikowanych Projektu. Po zwiększeniu dofinansowania całkowita wartość projektu wzrosła i wynosi 14 523 340,00 PLN brutto, poziom dofinansowania wzrósł do 40% wydatków kwalifikowanych Projektu. 

Dotacja przed zwiększeniem dofinansowania : 4 113 391,00 PLN

Dotacja po zwiększeniu dofinansowania : 4 718 700,00 PLN

Modernizacja systemu ciepłowniczego
Modernizacja systemu ciepłowniczego
17.12.2019

„Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice”. Całkowita wartość projektu netto wynosi: 7 854 000 PLN. Otrzymana dotacja to 50% wydatków kwalifikowanych Projektu. Dotacja: 3 927 000 PLN Cel projektu Dofinansowanie na realizację Projektu...

Zgłaszanie nieprawidłowości
Zgłaszanie nieprawidłowości
17.12.2019

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących.

« 1 »
Informacja UE