Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

Akredytacja Laboratorium Badawczego MPEC Nowy Sącz

Laboratorium Badawcze w MPEC Nowy Sącz uzyskało certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Akredytowana działalność obejmuje badanie paliw stałych tj. węgla kamiennego oraz biomasy stałej w zakresie:

- zawartości wilgoci całkowitej,

- zawartości wilgoci w próbce analitycznej,

- zawartości popiołu.


Laboratorium MPEC Nowy Sącz jest:

- drugim laboratorium w Małopolsce, które ma możliwość badania biomasy metodami akredytowanymi,

- jedynym laboratorium w promieniu 100 km, które ma możliwość badania miału węglowego metodami akredytowanymi.

Informacja UE
Informacja UE