Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ciepła Woda Użytkowa

Centralna Ciepła Woda z miejskiej sieci jest najbezpieczniejszym sposobem zaopatrzenia mieszkania w ciepłą wodę do celów użytkowych. Pozwala ona uniknąć instalacji zasilanych gazem, a co za tym idzie kosztów utrzymania podgrzewaczy, jak i kosztów związanych z utrzymaniem i kontrolą instalacji kominowej.Ciepła Woda Użytkowa to także użytkowanie wolne od emisji zanieczyszczeń i zagrożeń związanych z wybuchem, pożarem czy zaczadzeniem.

Oferta Ciepłej Wody Użytkowej

Pragniemy Państwu zaproponować zamianę dotychczasowych podgrzewaczy wytwarzających ciepłą wodę na system zaopatrzenia Ciepłej Wody Użytkowej z naszych sieci. Wieloletnie doświadczenia wynikające z pełnienia przez naszą firmę zaszczytnej roli zabezpieczenia tysięcy mieszkańców Nowego Sącza przed mrozem ,jak również całoroczne dostarczanie ciepłej wody użytkowej potwierdza bezsporne fakty.

 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA to:
 • Bezpieczeństwo Twoje i Twojej Rodziny
 • Komfort i wygoda użytkowania
 • Wyeliminowanie kosztów eksploatacji tj. konserwacja ,naprawa i remont podgrzewaczy oraz koszty związane z ewentualną wymianą urządzeń
Oferta doprowadzenia cieplej wody użytkowej zawiera:
 • Budowę węzła cieplnego do dostawy cieplej wody użytkowej
 • Wykonanie systemów pionów rozprowadzających ciepłą wodę użytkową
 • Wykonanie w sposób bardzo estetyczny przyłączy mieszkań do pionów ciepłej wody użytkowej oraz ich opomiarowanie
 • Całodobowy monitoring urządzeń

W sposób skrótowy wykonanie programu ze względów technicznych wygląda następująco: W zależności od wielkości budynku piony są montowane w pomieszczeniach użytkowych lub prowadzone są na klatkach schodowych. W celu zachowania estetyki, piony wykonane są z rur PE, które dodatkowo są izolowane i ewentualnie zabudowane. Od każdego pionu odejdą przewody rozprowadzające wodę w kierunku poszczególnych mieszkań.

Na każdym piętrze montowane są szafki na wodomierz cieplej wody użytkowej oraz zawór odcinający. Instalacje wykonane są z rurki polipropylenowej z wkładką wzmacniającej o malej średnicy – która doprowadza ciepłą wodę użytkową do istniejącej instalacji rozprowadzającej ciepłą wodę z podgrzewacza (co pozwoli na jego likwidację). Wpięcie do istniejącej instalacji wykonywane jest pod zlikwidowanym podgrzewaczem.

Realizacja programu ciepłej wody użytkowej zgodnej z hasłem Z NASZYM CIEPŁEM TWÓJ KOMFORT I ZDROWIE podzielona jest na trzy etapy:

I. etap: przebudowa węzła

II. etap: budowa poziomów i pionów ciepłej wody użytkowej

III. etap: montaż instalacji wewnątrz mieszkania. Instalacja wykonywana jest w ciągu jednego dnia w przeciągu ok. 3 godz. i obejmuje następujące prace:

 • demontaż podgrzewacza
 • zabezpieczenie instalacji gazowej
 • poprowadzenie przewodów przyłączenia obecnego rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej
 • przyłączenie do instalacji MPEC
 • uruchomienie dostawy ciepłej wody użytkowej.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, które usłyszeliśmy od mieszkańców przed przystąpieniem do programu:

 • Jeżeli instalacja będzie wykonywana w bloku, czy wszyscy mieszkańcy będą musieli przyłączyć się do programu?
  Nie ma konieczności przyłączenia się 100% mieszkańców z danej klatki czy bloku. Mieszkańcy, którzy nie zdecydują się na przystąpienie do programu pozostaną przy dotychczasowych sposobach podgrzewania wody.
 • Jakie muszą być spełnione warunki, żeby instalacja została wykonana w bloku?
  Zgoda Spółdzielni oraz min. 50% mieszkańców na przystąpienie do programu.
 • Jak długo trwa przygotowanie warunków przyłączenia bloku do sieci ciepłej wody użytkowej?
  Przygotowanie „bloku” do programu wynosi ok. 4 miesięcy.
 • Jakie rurki będą zastosowane?
  Polipropylen wzmacniany specjalną wkładką, przeznaczony do tego typu instalacji, nie ulegający korozji i nie zmniejszający przekroju. W mieszkaniach o małej średnicy, najczęściej ¾
 • Jak długo trwają prace montażowe w mieszkaniu?
  Około trzech godzin.
 • Kto będzie usuwał awarie?
  Systemy zastosowane w programie cechuje bardzo wysoka niezawodność i trwałość. Za usunięcie ewentualnych awarii do licznika odpowiada MPEC Nowy Sącz, dalej odpowiednio administracja ZAB-1 oraz lokator danego mieszkania.
 • Gdzie można uzyskać więcej informacji o możliwości podłączenia się do sieci ciepłej wody użytkowej?
  Wszelkie informacje na temat programu ciepłej wody użytkowej można uzyskać bezpośrednio w siedzibie firmy przy ul. Wiśniowieckiego 56.

Ciepła woda użytkowa– alternatywa czy już konieczność?

Osiedle Milenium składa się z budynków mieszkalnych i użytecznych budowanych w latach 70 –tych XX w. w technologii wielkiej płyty. Tutaj znajdują się zarówno budynki wysokie (jedne z pierwszych wieżowców w Nowym Sączu) bloki wieloklatkowe i piętrowe pawilony. Półfabrykowane kanałowe systemy instalacji wentylacyjnych (wentylacja) i spalinowych (kominy spalinowe) dostosowane do gazowych piecyków przygotowujących ciepłą wodę użytkową były wówczas rozwiązaniem nowoczesnym. Prawidłowe funkcjonowanie wentylacji w mieszkaniu i odprowadzenie spalin gwarantowała drewniana lecz nieszczelna stolarka okienna, ciągi kominów wentylacyjnych i spalinowych, solidne żeliwne niskooszczędne, mocno grzejące kaloryfery. Przez lata warunki pracy tego systemu sukcesywnie się pogarszały . Dzisiaj po 30 – 40 latach sytuacja uległa istotnej zmianie. Nadeszły czasy ograniczania energochłonności budynków, powszechnej oszczędności i ochrony środowiska. Obok oczywistych korzyści wynikających z oszczędzania mamy jednak coraz więcej przypadków niedogrzania mieszkań, braku świeżego powietrza w pokojach spowodowanego nowoczesną energooszczędną, ale szczelną stolarką okienną, wadliwie działającą wentylacją i mocno zużyte przewody spalinowe oraz szczytowe przemarzanie kominów.

Budowane niegdyś bloki ze słusznymi wówczas założeniami technicznymi, dzisiaj wskutek postępu technologii, nie odpowiadają standardom bezpieczeństwa a cała ta sytuacja w konsekwencji zmierza do niszczenia całego budynku. Wymieniając okna i wprowadzając oszczędne zużycie ciepła, w niektórych przypadkach doprowadza się do niebezpiecznego niedogrzania mieszkań i braku dopływu świeżego powietrza, które niezbędne jest do prawidłowego i bezpiecznego spalania gazu w piecykach. Bywa, że powietrze zimne jest nieprawidłowo „wdmuchiwane” do mieszkania poprzez przewody wentylacyjne. Nieprzyjemne zapachy i czasem spaliny wędrują po mieszkaniach, a powinne być usuwane na zewnątrz. Brak odpowiedniej, wysokiej temperatury powietrza w przewodach wentylacyjnych i brak dostatecznego „ciągu” w przewodach spalinowych powoduje ich przemarzanie lub skraplanie spalin. W dalszej kolejności w skutek zamarzania kominów powstają nieszczelności w przewodach, zakłócenia prawidłowości działania wentylacji spotęgowane niską temperaturą powietrza z chwilowo niedogrzanych mieszkań. I najważniejsze. Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza powoduje nie tylko zaduch w mieszkaniach i związane z tym złe samopoczucie mieszkańców, ale co najgorsze, możliwość wydzielania się zabójczego tlenku węgla powstającego jako produkt niepełnego spalania gazu (tzn. spalania metanu przy niewystarczającej ilości powietrza). Silnie trujący tlenek węgla jako gaz bezwonny atakuje bezpośrednio osoby znajdujące się w pobliżu piecyków gazowych najczęściej w łazienkach, o czym świadczą przypadki przytruć lub nawet zatruć ze skutkiem śmiertelnym. Ciepła woda użytkowa jest istotną alternatywą dla obecnego systemu, który nie odpowiada już aktualnym warunkom eksploatacyjnym obecnie zmodernizowanych budynków na osiedlu Milenium. Przedstawimy pokrótce na czym polega system ciepłej wody użytkowej. Energia cieplna niezbędna do podgrzania wody dostarczana jest z kotłowni do węzła cieplnego każdego bloku. Tam poprzez wymiennik ciepła, woda zimna podgrzewana jest do ustalonych parametrów temperatury w całkowicie bezpiecznych warunkach. Woda już ciepła nowym systemem instalacji wewnętrznej dostarczana jest do każdego mieszkania. Dodatkowy obieg wody tzw. cyrkulacja pozwala na natychmiastowe dostarczenie ciepłej wody użytkowej do każdego odejścia do mieszkania. W praktyce mamy ciepłą wodę o stałych niezmiennych temperaturach, z pełnym bezpieczeństwem dla jej użytkowania.

Natomiast z mieszkań znikają przestarzałe niebezpieczne piecyki gazowe. Comiesięczne koszty jakie należy ponosić za centralną ciepłą wodę użytkową są porównywalne a nawet konkurencyjne do cen wody przygotowanej w tradycyjny sposób. Jedyna trudność to wybudowanie takiej instalacji w zamieszkałym już bloku. Jednak piony instalacyjne i przyłącza do poszczególnych mieszkań to prace jednorazowe, których uciążliwość dla mieszkańców można ograniczyć do minimum. Zachęcamy do zapoznania się z praktycznym rozwiązaniem tego systemu wykonanym w projekcie pilotażowym w bloku przy Al. Batorego 54-58 oraz opinią samych mieszkańców w sprawie użytkowania i ponoszenia kosztów eksploatacyjnych.

Pilotażowy Projekt Ciepłej Wody Użykowej w bloku przy ul. Batorego 54 – opis inwestycji

Do budynku przy Alei Batorego 54 wykonano nowy przyłącz ciepłowniczy wysokich parametrów o średnicy Dn=50mm z sieci /Dn=150mm/ biegnący do jednostki wojskowej przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich. W budynku zamontowano kompaktowy węzeł na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania (dwufunkcyjny) o mocy 130/60 kW firmy METROLOG.

Węzeł cieplny w budynku składa się z następujących podstawowych elementów: wymiennik płytowy c.o., wymiennik płytowy c.w.u., zespół pomp o zmiennych obrotach firmy GRUDFOSS, licznik ciepła firmy KAMSTRUP, regulator pogodowy i zawory regulacyjne przepływu firmy SAMSON, armatura odcinająca i połączeniowa, termometry i manometry, zasobnik ciepłej wody i naczynia przeponowe. Ciepła woda podgrzewana jest w wymienniku płytowym i rozprowadzana po budynku. Z piwnicy do każdej klatki została rozprowadzona instalacja pozioma o średnicach: zasilanie Dn=40mm a cyrkulacja Dn=25mm. W każdej klatce został wykonany pion dla potrzeb ciepłej wody użytkowej /Dn=25mm/wraz z cyrkulacją /Dn=20mm/zakończoną na każdej kondygnacji skrzynką, w których znajdują się wodomierze wraz z zaworami odcinającymi wodę. Wszystkie instalacje rozprowadzające w budynku zostały położone w izolacji termicznej. Za wodomierzami instalacja została podłączona do wyjścia piecyka gazowego, sam piecyk został zdemontowany a instalację gazową zamknięto w sposób trwały. Instalacja w mieszkaniu prowadzona została po ścianie jedną cienką rurką Al-Pex o średnicy zewnętrznej 16mm.

Lokatorzy zadowoleni są ze sposobu i czasu wykonania instalacji oraz z użytkowania ciepłej wody użytkowej. W trakcie prac jak i w trakcie dotychczasowej eksploatacji nie wnoszono żadnych zastrzeżeń. Czas prac w jednym mieszkaniu wynosił ok 3-4 godzin. Tyle czasu mieszkanie jest pozbawione ciepłej wody. Czas robót w bloku przy ul. Batorego wynosił około 3 tygodnie a sam przyłącz do bloku około 1 tygodnia.

Prace na Batorego były prowadzone zimą od grudnia 2009r. i definitywnie zakończone w marcu 2010.

Na 50 wszystkich mieszkań w bloku przyłączyło się ogółem 30 mieszkań przy wstępnej deklaracji 18 lokatorów. Reszta mieszkańców przystąpiła do projektu w trakcie postępowania prac. Koszt podłączenia ciepłej wody użytkowej, który ponieśli lokatorzy, to 300 zł na mieszkanie.

Jednak całkowity koszt inwestycji zamknął się następującymi kwotami: węzeł cieplny ponad 30 tys. zł, przyłącz sieci do budynku około 13 tys. zł, instalacja wewnętrzna w bloku około 50 tys. zł. W przypadku podłączenia większej ilości bloków koszty jednostkowe najprawdopodobniej ulegną zmniejszeniu.

Istotnym parametrem jest temperatura i ciśnienie wody na wylewce, które według standardów powinny wynosić odpowiednio: temperatura do 55 0C i ciśnienie wodociągowe robocze. Przepływowy podgrzewacz (piecyk) zazwyczaj nie jest w stanie utrzymać takiej temperatury, szczególnie przy dużym poborze wody, np podczas napełniania wanny. Pierwszym spostrzeżeniem lokatorów było stwierdzenie faktu iż jeszcze nigdy nie mieli tak ciepłej wody płynącej z kranu.

Informacja UE
Informacja UE