Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawa 4500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, dnia 31 marca 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Nowy Sącz, dnia 24 marca 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.15.2022

 

Dotyczy; postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

 

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 

  „Dostawę 4500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego

w Nowym Sączu”

 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 4500 metrów przestrzennych -  do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. po 1500 mp.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 12.00

 

 

Pobierz ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki

 

Informacja UE
Informacja UE