Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, dnia 3 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 27 maja 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.26.2022

 

Dotyczy; postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

 ogłasza  przetarg nieograniczony na:

  „Dostawę 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 6000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. po 3000 mp.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 czerwca 2022 r. o godz. 12.00                                                 

 

Pobierz ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki

 

 

 

Informacja UE
Informacja UE