Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz 26 lipca 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


Nowy Sącz, dnia 8 lipca 2022 r. 
Sprawa: ZP.60.DWC.29.2022


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPECp. z o.o. w Nowym Sączu”.

 

 

Ogłoszenie o przetargu


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 

  „Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 9000 metrów przestrzennych -  do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 3 października 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2022 r. o godz. 12.00                                                    
 

Pliki do pobrania:

1. SIWZ

2. Załącznik. nr 1 – oferta,

3. Załącznik. nr 2 – wzór umowy,

4. Załącznik. nr 3 – informacja RODO,

5. Załącznik. nr 4 – Procedura odbioru biomasy,

6. Załącznik. nr 5 – Protokół odbioru biomasy

 

 

 

Informacja UE
Informacja UE