Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Dostawę 16000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra PKN „Orlen” lub eurodiesel „Lotos” do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu.

Nowy Sącz, dnia 17 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania 


Nowy Sącz, dnia 2 grudnia 2020 r.

Sprawa: SZP/BSP/102/27/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. art. 133 ust 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę 16000 litrów oleju napędowego ekodiesel ultra PKN „Orlen”
lub eurodiesel „Lotos” do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tj. sprzedaż wraz z transportem przez Wykonawcę bezpośrednio do siedziby Zamawiającego  przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu oleju napędowego ekodiesel ultra prod. PKN „Orlen” lub eurodiesel prod. „Lotos” w ilości 16000 litrów, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - wg potrzeb Zamawiającego.

 

Wadium – 1.500,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 12.00

 

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki

 

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacja UE
Informacja UE