Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

"Dostawa 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu "


Nowy Sącz, dnia 7 grudnia 2021 r.

Informacja o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2021 r.

Sprawa: ZP.60.BSP.7.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:


Dostawę 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN
 lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego  w Nowym Sączu

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tj. sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego  przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS, w ilości 20000 litrów, w okresie od 03.01.2022 r. do 30.12.2022 r. - wg potrzeb Zamawiającego.

 

Wadium – 3.000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz. 12.00

 

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki

Informacja UE
Informacja UE