Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawę 3 szt. przemienników częstotliwości”

Nowy Sącz, dnia 17 listopada 2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 10 listopada 2021 r.

Sprawa: ZP.60.DEA.11.2021   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę 3 szt. przemienników częstotliwości”

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, 3 szt. nowych przemienników częstotliwości ACS580-01-293A-4+J400 293A160 kW.

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na urządzenia równoważne. Gwarancja Producenta. Termin realizacji zamówienia  - do 31 grudnia 2021 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 12.00

 

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki

Informacja UE
Informacja UE