Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, dni 24 listopada 2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 10 listopada 2021 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.33.2021

 

Dotyczy; postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC
Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

 

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

 

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 

  „Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu”

 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 9000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2021 r. o godz. 13.00

 

Pobierz ogłoszenie oraz złączniki

Informacja UE
Informacja UE