Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawę min. 60 ton dziennie, paliwa: miał węglowy do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, dnia 10 stycznia 2022 r.

Informacja o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 3 grudnia 2021 r.

 
Sprawa: ZP.60.NDE.9.2021 

Dotyczy; postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień Nowosądecka Dobra Energia Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

 
Ogłoszenie o przetargu
 

Nowosądecka  Dobra Energia Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

  „Dostawę min. 60 ton dziennie, paliwa: miał węglowy do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: miał węglowy -  do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2022 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2021 r. o godz. 7.30

                                                    
Pliki do pobrania:

1. SIWZ

2.  zał. nr 1 - „Oferta”,

3.  zał. nr 2 - wzór umowy

4. RODO

Informacja UE
Informacja UE