Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

E-faktura

Serdecznie zachęcamy do uruchomienia usługi e-FAKTURA umożliwiającej otrzymywanie pocztą elektroniczną (mailem) faktur w formie elektronicznej.

 

Jak włączyć e-fakturę?

Aby zacząć korzystać z usługi e-faktura wystarczy wypełnić Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną, które jest dostępne poniżej, a następnie przesłać je w formie tradycyjnej – papierowej na adres korespondencyjny MPEC Sp. z o. o. w Nowym Sączu lub podpisany i zeskanowany dokument na adres sekretariat@mpecns.pl.

Wypełnione oświadczenie stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, w poniższym brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na wystawianie i wysyłanie w formie elektronicznej (na podany adres e-mail) dokumentów oraz faktur za usługi dostaw energii cieplnej świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu.”

Czym jest e-faktura?

·         E-faktura to faktura elektroniczna.

·         Włączasz ją bezpłatnie.

·         Zawiera te same informacje i ma taką samą moc prawną co faktura papierowa.

Gdzie mogę pobrać swoją e-fakturę?

E-faktura znajduje się na Twojej skrzynce e-mail:

·         Rachunek wysyłany jest na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej.

·         Wiadomość zawiera załącznik z rachunkiem zapisanym w formacie PDF. Wiadomość wysyłana jest z adresu efaktura@mpecns.pl.

Jak zmienić adres, na który wysyłana jest e-faktura?

Aby zmienić adres wystarczy wypełnić Oświadczenie o zmianie adresu e-mail do faktur przesyłanych drogą elektroniczną, które jest dostępne poniżej, a następnie przesłać je w formie tradycyjnej – papierowej na adres korespondencyjny MPEC Sp. z o. o. w Nowym Sączu lub podpisany i zeskanowany dokument na adres sekretariat@mpecns.pl.

Jak wyłączyć e-fakturę?

Aby zacząć korzystać z usługi e-faktura wystarczy wypełnić Oświadczenie o rezygnacji przesyłania faktur drogą elektroniczną, które jest dostępne poniżej, a następnie przesłać je w formie tradycyjnej – papierowej na adres korespondencyjny MPEC Sp. z o. o. w Nowym Sączu lub podpisany i zeskanowany dokument na adres sekretariat@mpecns.pl.

E-faktura zostanie wyłączona od dnia wskazanego w oświadczeniu.

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

2. Oświadczenie o rezygnacji z przesyłania faktur drogą elektroniczną

3. Oświadczenie o zmianie adresu e-mail do faktur przesyłanych drogą elektroniczną

 

 

 

Informacja UE
Informacja UE