Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

III edycja konkursu Miasto z Klimatem

24 października w Warszawie otrzymaliśmy nagrodę za 3. miejsce w III edycji konkursu Miasto z Klimatem w kategorii Rozwój i transformacja ciepła systemowego. Nagrodę z rąk Pani Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Pana Sławomira Mazurka Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odebrała Pani Magdalena Majka Wiceprezydent Miasta Nowy Sącz oraz Paweł Kupczak Prezes MPEC Nowy Sącz.

Aktywne działania MPEC-u w dziedzinie ochrony środowiska, między innymi budowy ekologicznych źródeł ciepła (budowa kotła na biomasę o mocy 7 MW) przyczyniają się do ochrony środowiska i minimalizowania negatywnego wpływu na klimat. Każda z prowadzonych przez MPEC inwestycji to znaczna korzyść dla ekosystemu Nowego Sącza.

Kocioł na biomasę posiadający efektywny system odpalania i czyszczenia spalin oraz stosowane elektrofiltry zapewniają spełnianie wszystkich obecnie wymaganych, rygorystycznych norm emisyjnych. Ponadto paliwo biomasowe podlega kontroli laboratorium badawczo-rozwojowego. Modernizacja laboratorium pozwala na prowadzenie kontroli jakości przyjmowanego opału – biomasy w trybie rzeczywistym – wstępne wyniki jakości opału dostępne są w ciągu ok. 3 godzin, co wpływa korzystnie na środowisko naturalne poprzez eliminację opału nie spełniającego norm jakościowych.

Modernizacja wyeksploatowanych, często 40-letnich sieci ciepłowniczych zapewnia bezpieczeństwo i stabilność dostaw ciepła do odbiorców. Nowe sieci preizolowane posiadają wbudowany system monitoringu, który pozwala na natychmiastowe wykrycie jakiejkolwiek awarii i równie szybkie jej zlokalizowanie oraz usunięcie.

 

 

Zdjęcia: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Informacja UE
Informacja UE