Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Informacja o sprzedaży żużla

Informujemy, iż MPEC Nowy Sącz posiada w sprzedaży żużel w cenie 35 zł netto za tonę (wraz z załadunkiem).


Powstający w kotłowni produkt uboczny w postaci mieszanki popiołowo – żużlowej może być wykorzystywany do następujących celów:
•    do produkcji materiałów budowlanych (jako wypełniacz),
•    do budowy dróg i nasypów drogowych,
•    do budowy pod kostkę brukową,
•    do przygotowania materiału do zimowego utrzymania dróg (jako kruszywo uszorstniające),
•    do prac kanalizacyjnych (jako materiał na podsypkę pod układanie rury),
•    jako zasypka obiektów inżynieryjnych,
•    jako podsypki pod drobnowymiarowe elementy betonowe,
•    do doziarniania i klinowania mieszanek kruszyw.
Kontakt: Joanna Tabaszewska-Lis, j.tabaszewska@mpecns.pl Tel. 18 443 53 83
Zapraszamy do współpracy!

Informacja UE
Informacja UE