Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Informacja w sprawie mechanizmu ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła do 40 proc.

Informacja w sprawie mechanizmu ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła do 40 proc.

W związku z wejściem w życie od 15 lutego 2023 r. nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1991, poz. 2127, poz. 2185, poz. 2236, poz.2243 i poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295.) - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. będące wytwórcą ciepła, informuje o konieczności złożenia oświadczeń przez Odbiorców uprawnionych takich jak: gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej, którzy ich nie złożyli do chwili obecnej.

 

Termin składania oświadczeń upływa dnia 8 marca 2023 r.

Link do oświadczeń: http://mpecns.pl/wzor-oswiadczenia-rekompensaty.html

Więcej informacji dotyczących nowelizacji ustawy znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

 

W przypadku zmiany w interpretacji przepisów ww. ustawy informacje będą na bieżąco aktualizowane.

Informacja UE
Informacja UE