Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Powiadomienie o przerwie w dostawie energii cieplnej w dniach 13-06-2023 i 14-06-2023 r.

Informacja w sprawie wdrożenia postanowień ustawy z dnia 8 lutego 2023 r.

                                                                               Nowy Sącz, dnia 2 marca 2023 r.

INFORMACJA

 

w sprawie wdrożenia postanowień ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła  w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 295)           

Działając na podstawie art. 59 a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967, z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 295) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą
w Nowym Sączu informuje, że:

  1. W okresie od dnia 14 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Sączu będzie stosować maksymalną cenę dostawy ciepła względem uprawnionych odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych   rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji.
    Dotyczy grup taryfowych: ANM 1, ANM 2, ANM 2.1, ANM 3, ANS 2, ANS 2.1.

  2. W okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Sączu będzie stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą względem uprawnionych odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji.
    Dotyczy grup taryfowych: B, C, C1.

Jednocześnie informujemy, że w przyszłości, w przypadku ustalenia, zatwierdzenia i wprowadzenia do rozliczeń nowych cen ciepła w drodze zmiany taryfy lub ustalenia nowej taryfy – dokonana zostanie ponowna weryfikacja i ewentualne ogłoszenie stosowanych cen ciepła z rekompensatą z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

W przypadku zmiany interpretacji przepisów przez ustawodawcę lub nowelizacji ustawy, Spółka dokona korekt w załączonych cennikach.

1. Załacznik nr 1 - Cennik z maksymalną ceną dostawy ciepła

2. Załącznik nr 2 - Cennik ze średnią ceną wytwarzania z rekompensatą

Informacja UE
Informacja UE