Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

Kontakt

Pogotowie ciepłownicze: 993

Telefony alarmowe:

Dyspozytor MPEC 661 40 15 83

  • Dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "SIŁA" 18 442 71 38
  • Dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "BESKID" 18 443 41 34
  • Dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "WATRA": 18 441 17 23
  • Dla Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "SEMAFOR" 18 442 18 36
  • Dla Mieszkańców GRODZKIEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Przejdź

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: 18 443 53 83, 18 547 55 81
E-mail: sekretariat@mpecns.pl

Adres

ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, Budynek A

Telefon: 18 443 53 83 wew. 0
E-mail: sekretariat@mpecns.pl

Działy:

  • Zespół ds. Obsługi Finansowo-Księgowej: Budynek A,
    pok. nr 4, telefon wew.108
  • Biuro Spółki: Budynek A, pok. nr 8,  telefon wew.106
  • Dział Inwestycji: Budynek A, pok. nr 2, telefon wew.119

Informacja UE
Informacja UE