Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej wody od dnia 18-05-2022 r. od godz: 7:00 do dnia 20-05-2022 r. do godz. 15:00 oś. Westerplatte

Lekcja terenowa sądeckiego "Elektryka"

W dniu 15.12.2021r. obiekty MPEC Nowy Sącz odwiedzili uczniowie klasy trzeciej Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu o profilu mechatronicznym.

Plan spotkania obejmował między innymi prezentację:

  • infrastruktury sieciowej, systemów teleinformatycznych oraz zabezpieczeń,
  • budowy rozdzielni głównej na Kotłowni Millenium II, transformatorów, agregatu oraz systemu załączania rezerwowego,
  • sterowni Kotłowni Millenium II, szaf sterowniczych, sterowników, przetworników, silników oraz czujników,
  • systemu sterowania Kotłownią Biomasową – szafy sterowniczej, czujników temperatury oraz przetworników,
  • wykorzystywanego systemu SCADA.
Informacja UE
Informacja UE