Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W MPEC NOWY SĄCZ – ETAP 2

Nowy Sącz, dnia 18 marca 2021 r.

 

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W MPEC NOWY SĄCZ – ETAP 2

W dniu 18 marca 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o. o. w Nowym Sączu (MPEC) została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2”, pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pawła Kupczaka oraz Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Brzezińskiego,
a Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjno Handlowym OTECH Sp. z o.o. w Gorlicach reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu Arkadiusza Pamułę oraz Wiceprezesa Zarządu Dominika Wojtasa w obecności Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

            Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest likwidacja trzech wymiennikowni grupowych zlokalizowanych na os. Wojska Polskiego przy ul. I Brygady 14, ul. I Brygady 20, ul. Korzeniowskiego 10, a także przebudowa 1247 m sieci ciepłowniczej z systemu czteroprzewodowego nisko-parametrowego zasilanego z likwidowanych wymiennikowni grupowych na system dwuprzewodowy wysokoparametrowy z indywidualnymi węzłami cieplnymi.

PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

 

 • Termin realizacji prac ziemnych: do 3 września 2021 r.
 • całkowity koszt inwestycji z VAT: 3 772 570,00 PLN
 • dofinansowanie ze środków unijnych: 85 % wydatków kwalifikowanych

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE OBEJMUJE:

 • likwidację sieci niskoparametrowej,
 • wykonanie sieci wysokoparametrowej do węzłów cieplnych – 1 247 metrów,
 • likwidację wymiennikowni grupowej przy ulicy:

      -   I Brygady 14,
      -   I Brygady 20,
      -   Korzeniowskiego 10,

 •  wbudowanie 23 szt. kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) węzłów cieplnych,
 •  adaptację istniejących pomieszczeń rozdzielni cieplnych dla potrzeb projektowanych węzłów cieplnych,
 •  montaż systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych.

 

KORZYŚCI:

 •   wymiana 1 247 metrów rur ciepłowniczych mających 40 lat i grożących awariami,
 •   pełna automatyka pogodowa pozwoli zmniejszyć zużycie ciepła przez odbiorców i zapewni oszczędności,
 •   ograniczenie występowania ubytków wody sieciowej,
 •   zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych,
 •   zmniejszenie zużycia ilości paliwa do produkcji ciepła co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie emisji do środowiska.

 

Informacja UE
Informacja UE