Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

MPEC Nowy Sącz. Inwestycje, rozwój, innowacje

Budowa źródeł ciepła oraz rozwój i modernizacja sieci to jedno z kluczowych zadań realizowanych każdego roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Nowym Sączu. Oprócz obecnie prowadzonych prac związanych z nowymi przyłączami do sieci, w trakcie rozruchu technicznego jest również inwestycja budowy kogeneracji przy ulicy Lwowskiej oraz budowa drugiego kotła na biomasę. To rozwój w stronę ekologii, która w działalności MPEC zajmuje ważne miejsce.

 

Inwestycje dla mieszkańców

 

Główny cel rozbudowy sieci ciepłowniczej to możliwość zrealizowania kolejnych przyłączy ciepła systemowego dla mieszkańców Starego i Nowego Sącza oraz odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie. To kwestia nie tylko ekonomii, ale również stabilności, ponieważ ciepło wytwarzane przez MPEC może powstawać z różnych źródeł, także tych ekologicznych.

 

- Jesteśmy w wielu rejonach miasta Nowego Sącza i nie tylko, bo również w Starym Sączu trwają nasze prace. Tam między innymi zakończyliśmy przyłącz do powstających nowych bloków przy ulicy Podegrodzkiej, a kolejne planowane do budowy również będą podłączone do naszej sieci - podkreśla prezes MPEC Nowy Sącz Paweł Kupczak.

 

W Nowym Sączu aktualnie trwają prace w kilku częściach miasta. Rozbudowa sieci ciepłowniczej odbywa się na odcinku od Jagiellońskiej (Zespół Szkół nr 1 - „Gastronom”)
w kierunku ulicy Wolskiej, podobnie jest na ulicy Kusocińskiego. Nowy przyłącz wraz z węzłami ciepłowniczymi został wykonany przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Nadbrzeżnej. W tym miejscu inwestycja obejmowała przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć preizolowaną wraz z montażem dwóch węzłów wymiennikowych. Zakończone zostały również prace związane z przyłączem budynków przy ulicy Żeromskiego i Wiśniowieckiego.

 

Jeszcze w tym roku w Nowym Sączu w planach są inwestycje, które obejmują przyłączenie do budynków przy ulicach Dwernickiego, Długosza i Matejki, a także rozbudowa sieci
w obrębie ulicy Zielonej, wraz z przyłączeniem Wyższej Szkoły Biznesu WSB-NLU. Planowane działania obejmą też modernizację trzynastu węzłów ciepłowniczych.

 

Bilans tegorocznych inwestycji jest imponujący. Z pozyskanych środków zewnętrznych MPEC Nowy Sącz prowadzi obecnie montaż 28 węzłów cieplnych oraz 5 węzłów finansowanych z Funduszy Norweskich. W zbliżającym się sezonie grzewczym będzie włączonych do eksploatacji 7 kolejnych węzłów ciepłowniczych. Ta inwestycja została zrealizowana ze środków własnych spółki.

 

Jak mówi prezes Paweł Kupczak, za każdym razem inwestycje są prowadzone w taki sposób, aby łączyć je z remontami planowanymi przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.

 

- W ten sposób działamy z poszanowaniem pieniędzy publicznych. Tak jest choćby w przypadku Wólek, gdzie planowane są prace remontowe między innymi na ulicy Barbackiego i chcemy te prace zsynchronizować. Dzięki temu będziemy mogli wpiąć kotłownię Wólki do systemu kotłowni Millenium - dodaje prezes. - Jednak nie na wszystko mamy wpływ. Z przyczyn niezależnych ani od MZD, ani od MPEC te prace będą nieznacznie opóźnione, więc pierwotnie założony plan, aby zrealizować to w tym roku, będzie trudny do wykonania. Jesteśmy jednak na to gotowi i kiedy ruszy remont Barbackiego, także będziemy prowadzić nasze działania. 

 


Kogeneracja, czyli ciepło i energia

 

Niezwykle ważną inwestycja, będącą obecnie na etapie rozruchu technologicznego, jest układ kogeneracji przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. To nowoczesna instalacja, która zapewni nie tylko produkcję ciepła, ale także energii elektrycznej.

 

- To jedyna tego typu inwestycja na terenie Nowego Sącza. Wytworzona ilość energii elektrycznej, która również będzie produkowana w kogeneracji, to jest ilość odpowiadająca zapotrzebowaniu dwóch trzecich mieszkańców Nowego Sącza. Mówimy tutaj o osobach fizycznych, czyli domy i bloki - wyjaśnia prezes MPEC. - Pamiętajmy, że jest to energia niezależna od warunków pogodowych, a my będziemy mogli tą energię produkować przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. To też jest istotnym elementem gospodarki
w obiegu zamkniętym -
dodaje Paweł Kupczak. 

 

Również w Starym Sączu powstanie nowy układ kogeneracyjny. Obecnie inwestycja jest na etapie przetargowym, a dodatkowo Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu otrzymało na tę inwestycję premię kogeneracyjną. To wpłynie na zwiększenie mocy sieci i możliwość sprostania rosnącym oczekiwaniom mieszkańców także na tym terenie.

 

- Patrząc na wszelkiego rodzaju dokumenty unijne, ta energia skojarzona, czyli kogeneracyjna, jest traktowana na równi z odnawialnymi źródłami energii - wyjaśnia Paweł Kupczak i dodaje, że w ekologiczny kierunek rozwoju MPEC wpisuje się będąca na ukończeniu budowa drugiego kotła na biomasę. - Ta cała nowa moc ekologicznych źródeł, będzie w pełni wykorzystywana przez nas już w najbliższym sezonie grzewczym.

 

Inwestycje w nowe źródła energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i kogeneracji zapewnią spółce osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego tj. produkcja co najmniej 50% ciepła z OZE i kogeneracji.

 

Informacja UE
Informacja UE