Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Największa inwestycja w historii MPEC

 

Największa inwestycja w historii MPEC będzie w całości sfinansowana ze środków zewnętrznych. Jak to możliwe ?

- Spółka planuje w ciągu 2 najbliższych lat uruchomić silniki kogeneracyjne o mocy 6 MW - mówi Paweł Kupczak prezes zarządu MPEC. - W silnikach gazowych będzie produkowana zarówno energia elektryczna jak i ciepło. Dzięki determinacji i zabiegom nowego zarządu spółki w grudniu 2020 r. MPEC pozyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz premię kogeneracyjną z URE, które w całości pokrywają wartość inwestycji. Oznacza to, że ani złotówki nie zapłacimy za tą inwestycję a dodatkowo będziemy zarabiali na sprzedaży energii elektrycznej.

Koszt inwestycji:

  • 27 mln zł - wartość brutto całej inwestycji w silniki gazowe kogeneracyjne
  • Pozyskane bezzwrotne wsparcie:
  • 9,4 mln zł - bezzwrotna dotacja pozyskana z NFOŚiGW pochodząca ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1.6.1
  • 19,1 mln zł - bezzwrotne wsparcie pozyskane z Urzędu Regulacji Energetyki (premia kogeneracyjna) - MPEC Nowy Sącz znalazł się w elitarnym gronie 5 beneficjentów systemu wsparcia, polegającym na dopłacie do każdej MWh energii elektrycznej wyprodukowanej z wysokosprawnej kogeneracji

Celem projektu jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 6 MWe i 6 MWt. Inwestycja ma na celu poprawienie jakości powietrza, dywersyfikację paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła a także oszczędności z tytułu płatności emisji CO2 (tzw. uprawnienia EUA).

Podpisanie umowy dotacyjnej w ramach POIŚ 1.6.1 - Artur Michalski wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Paweł Kupczak prezes MPEC Nowy Sącz.

 

Informacja UE
Informacja UE