Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

nowoczesne
technologie

Informacja UE
Informacja UE