Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

obsługa około 55 000 mieszkańców

Informacja UE
Informacja UE