Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Otwarcie nowoczesnego laboratorium badawczego

Prezydent Ludomir Handzel, Rektor PWSZ News w Nowym Sączu Jego Magnificencja Prof. dr hab. inż. Mariusz Cygnar oraz Prezes MPEC Paweł Kupczak dokonali 10 września 2020 r. otwarcia nowoczesnego laboratorium badawczego.
Zamknięty został tym samym I etap prac w ramach realizowanego przez MPEC projektu „Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”. Dofinansowanie na poziomie 85% a wartość projektu 238 359 zł brutto.
 Dzięki realizacji projektu zakupiono m.in. dygestorium szczelinowe, szafę na odczynniki, stół ze stanowiskiem do mycia, stół wyspowy, młyn tnący do biomasy, wstrząsarkę laboratoryjną, tlenomierz, wagę laboratoryjną, miernik z termoparą, podzielnik próbek. Wkrótce zostanie nabyty analizator spalin.
Dalsza cześć projektu będzie obejmowała realizację prac badawczo rozwojowych przy współpracy Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu.
Dzięki realizacji tego zadania laboratorium badawcze MPEC Nowy Sącz będzie:
- posiadało możliwość badania parametrów fizykochemicznych wody kotłowej (twardość ogólna, zasadowość ogólna i mineralna, pH, żelazo, chlorki, miedź, tlen rozpuszczony, fosforany, zawiesina, utlenialność, przewodność elektryczna właściwa) w celu utrzymania jej jakości na najwyższym poziomie minimalizując ryzyko ewentualnych awarii ze strony jakości wody
- przygotowane do wdrożenia akredytowanych metod badania miału węglowego i biomasy (zawartość wilgoci całkowitej i analitycznej, zawartość popiołu, ciepło spalania – kaloryczność, zawartość siarki)
- jako drugie laboratorium w Małopolsce miało możliwość badania biomasy metodami akredytowanymi
- jako jedyne w promieniu 100 km miało możliwość badania miału węglowego metodami akredytowanymi
Informacja UE
Informacja UE