Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Parlamentarzyści w MPEC Nowy Sącz

8 maja 2019 w ramach posiedzenia wyjazdowego MPEC Nowy Sącz wizytowali posłowie z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Gości powitali Wiceprzewodnicząca Komisji Poseł Anna Paluch, Prezydent Miasta Ludomir Handzel oraz Prezes Zarządu MPEC Paweł Kupczak.  Prezes przedstawił parlamentarzystom zakres działalności MPEC oraz wdrożone i planowane do wdrożenia w Spółce inwestycje, wpływające na poprawę jakości powietrza w Nowym Sączu. Członkowie Komisji mogli zapoznać się między innymi z efektami pilotażowego projektu dystrybucji „Błękitnego Węgla”, nowoczesnego systemu odpylania spalin oraz pracą kotła WR12. Duże zainteresowanie u gości wzbudził również plan budowy kotła na biomasę który powstanie na terenie kotłowni Milenium a także plany przechodzenia na system efektywny energetycznie oraz modernizacji laboratorium.

W spotkaniu uczestniczyli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz i Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. Na spotkaniu obecni byli także włodarze sądeckich miast i gmin.

Po spotkaniu Komisja kontynuowała obrady w sądeckim ratuszu gdzie Prezydent Ludomir Handzel zaznaczył potrzeba wsparcia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

Informacja UE
Informacja UE