Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

 

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

"Dostawę 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
"Dostawę 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
01.06.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w przewidywanej ilości ok. 6000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 września 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

„Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu  E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
„Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
25.05.2021

Zmianie ulegają zapisy w SIWZ w pkt 4 dotyczące terminu składania i otwarcia ofert, z 10 czerwca na 14 czerwca 2021 r.

„Dostawę zbiornika na wodę technologiczną”
„Dostawę zbiornika na wodę technologiczną”
20.05.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do magazynu Zamawiającego stalowego zbiornika na wodę technologiczną dostosowanego do montażu w ziemi, o pojemności 100 000 litrów

"Modernizacja systemu uzdatniania wody
"Modernizacja systemu uzdatniania wody
26.04.2021

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu uzdatniania wody w kotłowni Milenium II
ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu wg „Opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do umowy oraz wg zapisów wzoru umowy. Termin realizacji zamówienia  - do 30 lipca 2021 r.

„Dostawę zbiornika na wodę technologiczną”
„Dostawę zbiornika na wodę technologiczną”
26.04.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, stalowego zbiornika na wodę technologiczną dostosowanego konstrukcyjnie do montażu w ziemi, o pojemności 100 000 litrów. Zbiornik czysty do wody technologicznej. Temperatura wody powrotnej do zbiornika 60 oC. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne zbiornika o trwałości powłoki powyżej 15 lat zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 12944 oraz powłoki wewnętrznej powyżej 3 lat. Termin realizacji zamówienia  - do 15 lipca 2021 r.

„Dostawę środków czystości”
„Dostawę środków czystości”
19.04.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie)  do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, środków czystości wg „Zakresu rzeczowo-finansowego”

„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy.”
„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy.”
01.04.2021

Przedmiotem zamówienia jest legalizacja liczników ciepła oraz wodomierzy impulsowych z wymianą baterii, ewentualna regulacja, a w wymaganych przypadkach naprawa urządzeń, wg zakresu określonego
w formularzu „OFERTA”

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz”
„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz”
29.03.2021

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych oraz przeprowadzania usługi Serwisu dla Inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz” w formacie zaprojektuj i wybuduj zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym,

„Dostawę pompy 5A13-AN”
„Dostawę pompy 5A13-AN”
23.03.2021

Nowy Sącz, dnia 31 marca 2021 r. Ogłoszenie o wyniku postepowania Nowy Sącz, dnia 23 marca 2021 r. Sprawa: SZP/DWC/02/03/2021        Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego...

  „Dostawę 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
05.03.2021

Nowy Sącz 26 marca 2021 r. Ogłoszenie o wyniku przetargu Nowy Sącz, dnia 5 marca 2021 r.   Sprawa: SZP/DWC/02/02/2021 dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg...

"Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek E i odcinek F”
"Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek E i odcinek F”
04.03.2021

  Nowy Sącz, dnia 30 marca 2021 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania Odpowiedzi na pytania-18.03.2021 r. Odpowiedzi na pytania-15.03.2021 r. Odpowiedzi na pytania-11.03.2021 r. Nowy Sącz, dn. 4 marca 2021 r.   Sprawa: SZP/DIN/Z/03/2021        dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie...

  „Dostawę 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
11.02.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w przewidywanej ilości ok. 3000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

« 1
. . .
10 11 12
. . .
16
»
Informacja UE
Informacja UE