Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

II. Ogłoszenia przetargów bieżące:

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz”
„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz”
11.06.2021

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych oraz przeprowadzania usługi Serwisu dla Inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz” w formacie zaprojektuj i wybuduj zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym,

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji układu zasilania wraz z systemem zarządzania mocą i energią oraz wymiany dwóch transformatorów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu”.
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji układu zasilania wraz z systemem zarządzania mocą i energią oraz wymiany dwóch transformatorów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu”.
11.06.2021

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 12.30. 

„Świadczenie usługi cateringowej”
„Świadczenie usługi cateringowej”
08.06.2021

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania, dostarczenia i wydawania posiłków (obiadów) dla miesięcznie średnio 20 osób, pracowników MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu

„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
02.06.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w przewidywanej ilości ok. 9000 metrów przestrzennych -  do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

„Rozładunek wagonów i transport samochodowy 24700 ton miału ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu”
„Rozładunek wagonów i transport samochodowy 24700 ton miału ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu”
01.06.2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa: Rozładunku wagonów i transportu samochodowego miału w ilości 24700 ton ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu przy ul. Kolejowej tor 11, (awaryjnie tor 3)

"Dostawę 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
"Dostawę 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
01.06.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w przewidywanej ilości ok. 6000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 września 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

„Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu  E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
„Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
25.05.2021

Zmianie ulegają zapisy w SIWZ w pkt 4 dotyczące terminu składania i otwarcia ofert, z 10 czerwca na 14 czerwca 2021 r.

„Dostawę zbiornika na wodę technologiczną”
„Dostawę zbiornika na wodę technologiczną”
20.05.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do magazynu Zamawiającego stalowego zbiornika na wodę technologiczną dostosowanego do montażu w ziemi, o pojemności 100 000 litrów

"Modernizacja systemu uzdatniania wody
"Modernizacja systemu uzdatniania wody
26.04.2021

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu uzdatniania wody w kotłowni Milenium II
ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu wg „Opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do umowy oraz wg zapisów wzoru umowy. Termin realizacji zamówienia  - do 30 lipca 2021 r.

„Dostawę zbiornika na wodę technologiczną”
„Dostawę zbiornika na wodę technologiczną”
26.04.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, stalowego zbiornika na wodę technologiczną dostosowanego konstrukcyjnie do montażu w ziemi, o pojemności 100 000 litrów. Zbiornik czysty do wody technologicznej. Temperatura wody powrotnej do zbiornika 60 oC. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne zbiornika o trwałości powłoki powyżej 15 lat zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 12944 oraz powłoki wewnętrznej powyżej 3 lat. Termin realizacji zamówienia  - do 15 lipca 2021 r.

„Dostawę środków czystości”
„Dostawę środków czystości”
19.04.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie)  do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, środków czystości wg „Zakresu rzeczowo-finansowego”

„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy.”
„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy.”
01.04.2021

Przedmiotem zamówienia jest legalizacja liczników ciepła oraz wodomierzy impulsowych z wymianą baterii, ewentualna regulacja, a w wymaganych przypadkach naprawa urządzeń, wg zakresu określonego
w formularzu „OFERTA”

« 1
. . .
10 11 12
. . .
16
»
Informacja UE
Informacja UE