Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów, na:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Dostawę rozdzielni głównej kotłowni M I w Nowym Sączu”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Dostawę rozdzielni głównej kotłowni M I w Nowym Sączu”
26.10.2020

  Nowy Sącz, 29 października 2020 r.   Ogłoszenie o wyniku postępowania    Nowy Sącz, 26 października 2020 r. Sprawa: SZP/DEA/13/2020       Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p....

  Dostawę 18000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu
Dostawę 18000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu
08.10.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w przewidywanej ilości ok. 18000 metrów przestrzennych- do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 2 listopada 2020 r.
do 31 stycznia 2021 r.

 

Usługa wzorcowania wag w siedzibie Zamawiającego w Nowym Sączu
Usługa wzorcowania wag w siedzibie Zamawiającego w Nowym Sączu
29.09.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 7 października 2020 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 października 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

„Modernizację laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz” - dostawa przenośnego analizatora spalin.
„Modernizację laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz” - dostawa przenośnego analizatora spalin.
18.09.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego analizatora spalin w ramach Projektu pn. „Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”.

Usługa wzorcowania suszarki laboratoryjnej
Usługa wzorcowania suszarki laboratoryjnej
17.09.2020

Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2020 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego
Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego
16.09.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu wg postanowień SIWZ
i załączników do SIWZ.

 Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap I
 Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap I
03.09.2020

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek D etap I” tj. przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN350 na sieć preizolowaną 2xDN400/560 zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu na działkach nr 2/2, 2/8 w obrębie 68 (odcinek punkt P3 – komora KII).

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:
07.08.2020

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:

  1. „Likwidacja węzła grupowego I Brygady 14”,
  2. „Likwidacja węzła grupowego I Brygady 20”,
  3. „Likwidacja węzła grupowego Korzeniowskiego 10”, w Nowym Sączu.
„Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu  E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
„Kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
20.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż
i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) w okresie od 01 października
2020 r. do 30 września 2021 r. do obiektów kotłowni Zamawiającego.

„Dostawę 1500 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza”
„Dostawę 1500 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza”
16.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 1500 ton piasku – mieszanki kruszywa łamanej drobnej – loco teren miasta Nowego Sącza (tj. magazyn Zamawiającego przy
ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu lub teren budowy) w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

"Dostawę 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych”
"Dostawę 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych”
08.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, spełniającego wymagania określone Polską Normą PN-C-96024,
z transportem do kotłowni Zamawiającego:

w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 64  – 5 tysięcy litrów oleju, oraz

w Starym Sączu na os. Słonecznym 10 – 5 tysięcy litrów oleju.

  „Dostawa 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
07.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 3000 metrów przestrzennych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy
Wiśniowieckiego 56, w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

« 1 2 3
. . .
4
»
Informacja UE
Informacja UE