Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(aktualnie brak ogłoszeń o zbyciu)

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

„Dostawę 3 szt. przemienników częstotliwości”
„Dostawę 3 szt. przemienników częstotliwości”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, 3 szt. nowych przemienników częstotliwości ACS580-01-293A-4+J400 293A160 kW.

„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 9000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

 „Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 6000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

„Dostawa części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5”
„Dostawa części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5, do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 31 grudnia 2021 r.

 

,,Modernizacja istniejącego systemu ważenia pojazdów na terenie MPEC w Nowym Sączu”
,,Modernizacja istniejącego systemu ważenia pojazdów na terenie MPEC w Nowym Sączu”
08.11.2021

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacje istniejącego systemu ważenia pojazdów polegającą na montażu kamer, wyświetlaczy, instalacji komputera wraz z oprogramowaniem i przeszkolenie użytkowników 

Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek B
Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek B
28.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek B tj.

na które składają się:

  1. a) „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek B” przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN350, 2xDN300, 2xDN250 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN350, 2xDN300, 2xDN250 zlokalizowanej wzdłuż ul. Łukasińskiego i Siemiradzkiego w Nowym Sączu,
  2. b) „Przebudowa i zabezpieczenie istn. sieci nN i SN Tauron Dystrybucja S.A.” przebudowa odcinków linii energetycznych kolidujących z projektowaną preizolowaną siecią ciepłowniczą zlokalizowanych wzdłuż ul. Łukasińskiego i Malczewskiego w Nowym Sączu,
Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu
Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu
28.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni
M II w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę zbiornika 35 m3 na zbiornik 100 m3

„Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
„Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
15.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” wg postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

,,Wymianę zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
,,Wymianę zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
13.10.2021

Termin realizacji zamówienia: do 27 grudnia 2021 r.

„Dostawę worków filtracyjnych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawę worków filtracyjnych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
11.10.2021

Termin składania ofert upływa w dniu 20 października 2021 r. o godz. 12.00.

„Wykonanie projektu rozbiórki budynku byłej kotłowni osiedlowej w Starym Sączu wraz  z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę”.
„Wykonanie projektu rozbiórki budynku byłej kotłowni osiedlowej w Starym Sączu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę”.
01.10.2021

Termin składania ofert upływa w dniu 7 października 2021 r. o godz. 12.00.

Wykonanie zadania pn.: ,,Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu – odcinek od Z-23 do budynku.”
Wykonanie zadania pn.: ,,Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu – odcinek od Z-23 do budynku.”
30.09.2021

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę odcinka przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Jana Pawła II 40 na odcinku od Z-23 do budynku z rur preizolowanych wysokich parametrów (całkowita długość odcinka L ≈ 2 x 251,0 m).

« 1 2 3
. . .
9
»
Informacja UE
Informacja UE