Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów, na:

„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”
„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”
03.07.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wentylatora wyciągowego spalin kotła K5 kotłowni M II  - Typ 63/2,3 wykonanie S235JR do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu,
ul. Wiśniowieckiego 56.

Dostawę wentylatora wyciągowego spalin
Dostawę wentylatora wyciągowego spalin
22.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wentylatora wyciągowego spalin kotła K5 kotłowni M II - Typ 63/2,3 wykonanie S235JR do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56.

Wykonanie posadzki betonowej
Wykonanie posadzki betonowej
18.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzki betonowej wewnątrz wiaty na sprzęt ciężki na „gładko” w ilości szacunkowej 310 m 2 na terenie kotłowni Milenium w Nowym Sączu.

Dostawa betonu C25
Dostawa betonu C25
18.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. sprzedaż i dostarczenie betonu (mieszanki betonowej) C25 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 28 kg/m3 –szacowana ilość 77 m3;
  2. wynajem (dostarczenie) pompy do betonu w celu transportu betonu na odległość 15 mb
    w poziomie.
„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”
„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”
05.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wentylatora wyciągowego spalin kotła K5 kotłowni M II  - Typ 63/2,3 wykonanie S235JR do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56.

„Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego  dla „Zespołu Kotłowni Milenium” w Nowym Sączu”
„Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla „Zespołu Kotłowni Milenium” w Nowym Sączu”
03.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego wraz z wymaganymi przepisami załącznikami w celu uzyskania stosownej decyzji w formie tekstu jednolitego dla „Zespołu Kotłowni Milenium”, oraz udział w prowadzeniu postępowania w celu uzyskania pozwolenia aż do jego wydania.

„Modernizację laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”
„Modernizację laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”
01.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest: 
Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, wg „Opisu przedmiotu zamówienia”  –  zał. nr 1 do SIWZ/umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport elementów wchodzących w skład zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie inne czynności i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

Dostawę 2400 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu
Dostawę 2400 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu
29.05.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 2400 metrów przestrzennych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy
Wiśniowieckiego 56, w terminie do 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Dostawę części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/2,4
Dostawę części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/2,4
28.05.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa części  zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/2,4  do magazynu Zamawiającego przy ulicy Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu w terminie do
30 czerwca 2020 r.

Dostawę 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych
Dostawę 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych
28.05.2020

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, spełniającego wymagania określone Polską Normą PN-C-96024, z dostawą do kotłowni Zamawiającego:

  1. w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 64 – 5 tysięcy litrów oleju, oraz
  2. w Starym Sączu na os. Słonecznym 10 – 5 tysięcy litrów oleju.
Rozładunek wagonów i transport samochodowy 21750 ton miału ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu do magazynów Zamawiającego
Rozładunek wagonów i transport samochodowy 21750 ton miału ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu do magazynów Zamawiającego
28.05.2020
  • Przedmiotem zamówienia jest usługa:
  • rozładunku wagonów i transportu samochodowego miału w ilości 21750 ton ze stacji przeładunkowej w Nowym Sączu przy ul. Kolejowej tor 11 (lub awaryjnie tor 3) pojazdami samowyładowczymi tj. ciągnikami siodłowymi plus naczepy lub samochodami ciężarowymi plus przyczepy o masie całkowitej zestawu max. 50 ton, wyposażonymi w standardowe gniazdo zapalniczki umożliwiające stałe zasilanie nadajnika GPS, do magazynów Zamawiającego w Nowym Sączu (kotłownia Milenium i Sikorskiego), w okresie od 01.07. 2020 r. do 31. 05. 2021 r.
Zbycie przez MPEC Sp. z o.o. samochodu DAEWOO LUBLIN 3
Zbycie przez MPEC Sp. z o.o. samochodu DAEWOO LUBLIN 3
11.05.2020

  Nowy Sącz, 19 maja 2020 r.   Zawiadomienie o wyniku postępowania    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje, że pojazd został zbyty osobie prywatnej          Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz ogłasza...

« 1 2 3 4 »
Informacja UE
Informacja UE