Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

 

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”
„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”
30.12.2021

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych oraz przeprowadzania usługi Serwisu dla Inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Starym Sączu - MPEC Nowy Sącz” w formacie zaprojektuj i wybuduj zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym

,,Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną”  w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
,,Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
20.12.2021

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu”

„Dostawę min. 60 ton dziennie, paliwa: miał węglowy do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę min. 60 ton dziennie, paliwa: miał węglowy do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
03.12.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: miał węglowy - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2022 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na całej powierzchni istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Now
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na całej powierzchni istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Now
02.12.2021

Nowy Sącz, dnia 29 grudnia 2021 Informacja o wyniku postepowania                                                                                                           Nowy Sącz, dnia 2 grudnia 2021                                                         ...

„Dostawa modułów wejść analogowych”
„Dostawa modułów wejść analogowych”
25.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, nowych modułów wejść analogowych IC694ALG223 -7 szt. i IC695ALG616 -7 szt.

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu
24.11.2021

Nowy Sącz, dnia 6 grudnia 2021 r. Informacja o wyniku postępowania Nowy Sącz, dnia 30 listopada 2021 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ Nowy Sącz, dnia 29 listopada 2021 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ Nowy Sącz, dnia 24 listopada 2021 r.   Sprawa: ZP.60.DEA.12.2021       Dotyczy: postępowania o udzielenie...

"Dostawa 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN  lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego  w Nowym Sączu "
"Dostawa 20000 litrów oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu "
23.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tj. sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego  przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu, oleju napędowego ekodiesel PKN ORLEN lub eurodiesel LOTOS, w ilości 20000 litrów, w okresie od 03.01.2022 r. do 30.12.2022 r. - wg potrzeb Zamawiającego.

„Modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów”.
„Modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów”.
16.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów w kotłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu.

,,Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
,,Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
16.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni
M II w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56.
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę zbiornika 35 m3 na zbiornik 100 m3

„Dostawę 3 szt. przemienników częstotliwości”
„Dostawę 3 szt. przemienników częstotliwości”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, 3 szt. nowych przemienników częstotliwości ACS580-01-293A-4+J400 293A160 kW.

„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 9000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

 „Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
10.11.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 6000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

« 1 2 3 4
. . .
11
»
Informacja UE
Informacja UE