Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(aktualnie brak ogłoszeń o zbyciu)

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

„Dostawę i montaż trzech wymiennikowych węzłów cieplnych w budynkach zlokalizowanych  w Nowym Sączu przy: ul. Jana Pawła II 16  segment A,  ul. Jana Pawła II 16 A segment B, ul. Jana Pawła II 16 A segment C”  w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC
„Dostawę i montaż trzech wymiennikowych węzłów cieplnych w budynkach zlokalizowanych w Nowym Sączu przy: ul. Jana Pawła II 16 segment A, ul. Jana Pawła II 16 A segment B, ul. Jana Pawła II 16 A segment C” w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC
27.09.2021

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż trzech wymiennikowych węzłów cieplnych
w budynkach zlokalizowanych w Nowym Sączu przy: ul. Jana Pawła II 16  segment A, ul. Jana Pawła II 16 A segment B, ul. Jana Pawła II 16 A segment C” w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz ”.

 

„Badania diagnostyczne wirników wentylatorów”
„Badania diagnostyczne wirników wentylatorów”
31.08.2021

Termin składania ofert upływa w dniu 7 września 2021 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 września 2021 r. o godz. 12.30.

Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek G”
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek G”
25.08.2021

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”

„Budowę instalacji „typu nerka ciepłownicza” w obiekcie Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Budowę instalacji „typu nerka ciepłownicza” w obiekcie Zamawiającego w Nowym Sączu”
16.08.2021

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej instalacji oczyszczania wody sieciowej, na potrzeby MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu, polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, montażu i uruchomieniu instalacji typu „nerka ciepłownicza”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Dostawę pompy Grundfoss NK 100-250/269 lub równoważnej”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Dostawę pompy Grundfoss NK 100-250/269 lub równoważnej”
11.08.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) nowej pompy Grudfoss NK 100-250/269 lub równoważnej - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56.

  „Dostawę 4500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 4500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
30.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w przewidywanej ilości ok. 4500 metrów przestrzennych -  do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu.

„Dostawę 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
20.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w przewidywanej ilości ok. 6000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 września 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

„Budowę instalacji „typu nerka ciepłownicza” w obiekcie Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Budowę instalacji „typu nerka ciepłownicza” w obiekcie Zamawiającego w Nowym Sączu”
19.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej instalacji oczyszczania wody sieciowej, na potrzeby MPEC
Sp. z o.o. w Nowym Sączu, polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, montażu i uruchomieniu instalacji typu „nerka ciepłownicza”.

,,Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu wraz  z przyłączami ciepłowniczymi do budynku przy ul. Jana Pawła II 16 - segment A, oraz do budynku przy ul. Jana Pawła II 16a – segment B, C, wraz z technologią węzłów cieplnych”
,,Rozbudowa sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynku przy ul. Jana Pawła II 16 - segment A, oraz do budynku przy ul. Jana Pawła II 16a – segment B, C, wraz z technologią węzłów cieplnych”
14.07.2021

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu”

„Dostawę przenośnika ślimakowego do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawę przenośnika ślimakowego do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
14.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) nowego przenośnika ślimakowego – 2 sztuki, do magazynu Zamawiającego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu.

„Zakup i dostawę gazów technicznych wraz z dzierżawą butli”
„Zakup i dostawę gazów technicznych wraz z dzierżawą butli”
08.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) wraz z dzierżawą butli do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, gazów technicznych wg „Zakresu rzeczowo-finansowego”

„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawę 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
08.07.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w przewidywanej ilości ok. 9000 metrów przestrzennych -  do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu.

« 1 2 3 4
. . .
9
»
Informacja UE
Informacja UE