Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

 

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

„Dostawa 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawa 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
03.10.2022

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 12000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

„Naprawa kominów na terenie MPEC Sp. z o.o. Nowy Sącz”
„Naprawa kominów na terenie MPEC Sp. z o.o. Nowy Sącz”
22.09.2022

Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa kominów na terenie MPEC Sp. z o.o. Nowy Sącz

Wykonanie przedmiotu umowy – do 30 listopada 2022 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 października 2022 r. o godz. 12.00

„Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
15.09.2022

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 9000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 października 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

„Wynajem i serwis odzieży roboczej i szafek na odzież roboczą”
„Wynajem i serwis odzieży roboczej i szafek na odzież roboczą”
24.08.2022

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 06 września 2022 r. o godz. 12.00

,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej – odcinek od B do Z-19’”
,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej – odcinek od B do Z-19’”
18.08.2022

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wykonanie zadania pn.:

,,Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej – odcinek od B do Z-19’”

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów”.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów”.
11.07.2022

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu”

„Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
08.07.2022

Nowy Sącz 26 lipca 2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania   Nowy Sącz, dnia 8 lipca 2022 r.  Sprawa: ZP.60.DWC.29.2022 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest...

„Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
27.05.2022

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 6000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. po 3000 mp.

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu typu DOKA dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu typu DOKA dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”
16.05.2022

Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 12.00. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 12.30.

„Dostawa agregatu prądotwórczego”
„Dostawa agregatu prądotwórczego”
14.04.2022

Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 12.30.

 „Obsługa geodezyjna budów sieci/przyłączy ciepłowniczych  wykonywanych przez Zamawiającego w 2022 r.”
„Obsługa geodezyjna budów sieci/przyłączy ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2022 r.”
13.04.2022

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 12.30.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z  budową przyłączy do budynków przy  ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”
„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłączy do budynków przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”
05.04.2022

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w systemie „ zaprojektuj + wybuduj”, zadania pn.: „Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z  budową przyłączy do budynków przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”.

« 1 2 3
. . .
11
»
Informacja UE
Informacja UE