Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Podpisanie umowy o współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A.

Podpisanie umowy o współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A.


Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu podpisało umowę o współprace z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. powiązaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. KAPE reprezentowany był przez Prezesa Zarządu Sebastiana Bodzenta, ze strony MPEC umowę podpisał Prezes Zarządu Paweł Kupczak.
Wsparcie KAPE pozwoli na efektywniejsze wdrażanie rozwiązań energetycznych, którego działania wpisują się (zgodnie z polityką klimatyczna UE) w kryteria zrównoważonego rozwoju. Celem współpracy jest skorzystanie z doświadczenia potężnej instytucji, zwiększając równowagę energetyczną świata.


Korzyści wynikające ze współpracy:

  • analiza przedsięwzięć MPEC i wskazanie optymalnych kierunków modernizacji systemu ciepłowniczego,
  • wykonywanie audytów efektywność energetycznej,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o uzyskanie tzw. „białych certyfikatów”


KAPE realizuje projekt ELENA (European Local Energy Assistance) przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w ramach programu Horyzont 2020. Zadanie polega na udzielaniu lokalnym wytwórcom ciepła, pomocy technicznej i wsparcia w pozyskiwaniu finansowania m.in. na wdrażanie programów efektywności energetycznej i rozproszonej energii odnawialnej.

Informacja UE
Informacja UE